Procedura ewaluacji zdolności rozwojowej w zakresie potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

zdolność rozwojowa
wymiary zdolności rozwojowej
badania jakościowe
kategoryzacja

Jak cytować

StabryłaA. (2013). Procedura ewaluacji zdolności rozwojowej w zakresie potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 191-204. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.191204

Abstrakt

Ogólnie rozumiana zdolność rozwojowa to kryterium oceny danego systemu (przedsiębiorstwa, instytucji, gospodarki narodowej), będące miarą możliwości realizacji przedsięwzięć na poziomie wysokiej efektywności oraz wyrażające umiejętności pomnażania majątku i kreowanie postępu w różnych dziedzinach działalności. Podstawowy problem przedstawiony w artykule to charakterystyka zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa oraz sposób jej pomiaru w ujęciu wielokryterialnym. Formuła ta została osadzona w kontekście badań jakościowych, odniesionych do rodzajowo odmiennych kryteriów oceny. Różnorodność kryteriów podstawowych i subkryteriów, które stosuje się w procedurze ewaluacji, sprawia, iż oszacowanie wartości zdolności rozwojowej przebiega na zasadzie kwalifikacji agregatowej. Takie podejście wynika z tego, iż zdolność rozwojowa może być rozpatrywana w postaciach cząstkowych (szczegółowych), jak również w formie agregatowej. Proponowaną formułą oszacowania zdolności rozwojowej jest indeks IPXi. Jego odniesienie stanowi potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.191204
PDF (English)

Bibliografia

Annex to the Resolution of Minister of Science and Higher Education of 4 January 2011, item 91 (Levels of technology readiness).
Zobacz w Google Scholar

Ching A.T., Ishihara M. “Measuring the informative and persuasive roles of detailing on prescribing decisions”. Management Science, 2012, vol. 58, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

Demerijan P., Lev B., McVay S. “Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests”. Management Science, 2012, vol. 58, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

Pawełek B. Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. ISBN 978-83-7252-398-3.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. “Categorization as an instrument in managing company development capacity”. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. “Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa”. Zarządzanie i Finanse, 2013, no. 4, part 1.
Zobacz w Google Scholar

Strahl D. (ed.). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. ISBN 83-7011-723-6.
Zobacz w Google Scholar

Sysko-Romańczuk S. Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. ISBN 83-7241-458-0.
Zobacz w Google Scholar

Wang C.L., Ahmed P.K. “Dynamic capabilities: A review and research agenda”. International Journal of Management Reviews, 2007, vol. 1, no. 9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne