Jak przeistoczyć ekonomię w naukę
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

teoria ekonomii
praca
kapitał
pieniądz

Jak cytować

DobijaM. (2011). Jak przeistoczyć ekonomię w naukę. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 83-103. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.83103

Abstrakt

Cechą nauk fizycznych jest dążenie do oszczędności czasu i energii, czyli działania. Te nauki w pełni respektują podstawowe prawa rzeczywistości. W naukach ekonomicznych spotykamy działania, jak tworzenie pieniądza gotówkowego, które są sprzeczne z fundamentalną zasadą zachowania energii. Odkrycie stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu, zrozumienie natury kapitału i pracy stwarza nowe warunki dla ustanowienia naukowych podstaw teorii ekonomicznych, zwłaszcza teorii pieniędzy. Praca stanowi transfer kapitału, a pieniądze powstają jako potwierdzenia wykonanej pracy, czyli należności z tytułu pracy. Zrozumienie kapitału i pieniędzy prowadzi do odkrycia zjawiska samofinansowania się pracy, co pozwala na bezdeficytową gospodarkę z mniejszymi obciążeniami podatkowymi.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.83103
PDF (English)

Bibliografia

Atkins P., Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, przeł. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005. ISBN 978-83-7301-541-8.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein L.P., Capital Ideas Evolving, John Willey and Sons, Hoboken 2007. ISBN 9780471731733.
Zobacz w Google Scholar

Bliss J., Cohen A.J., Harcourt G.C., Capital Theory, Edward Elgar Publishing, Bodmin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak I., Dobija M., Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 5–24.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak I., Kucharczyk M., Theory of capital in fair pricing of agriculture products. In: M. Dobija (ed.), General Accounting Theory – Towards Balanced Development, University of Economics, Cracow 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010. ISBN 978-83-7252-500-0.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Abstract nature of capital and money, [w:] L.M. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, Nova Science Publishers, New York 2007, inc. 89–114.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M., Human Resources Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, Zeszyty Naukowe nr 553, Cracow University of Economics, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Garrison R.W., Natural and neutral rates of interest in theory and policy formulation, „Quarterly Journal of Austrian Economics” 2006, vol. 9, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Gleiser M., Nie ma nic złego w tym, że nie wiemy wszystkiego,. In: J. Brockman (ed.), What Is Your Dangerous Idea? Today’s Leading Thinkers on the Unthinkable, Harper Periennial, New York 2007. Wydanie polskie: Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, przeł. A. Nowak, Smak Słowa, Sopot 2008.
Zobacz w Google Scholar

Goetzmann W.N., Ibbotson R.G., History and the Equity Risk Premium, „Yale ICF Working Paper” 2005, April 6,, http://ssrn.com/abstract=702341.
Zobacz w Google Scholar

Hawking S.W., Krótka historia czasu – od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, przeł. P. Amsterdamski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1996. ISBN 83-7150-075-0.
Zobacz w Google Scholar

Ijiri Y., Segment statements and informativeness of measures: Managing capital vs. managing resources, „Accounting Horizons” 1995, vol. 9, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin Company, Boston 1921, [online]. Dostępny w Internecie: http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP7.html (dostęp: 15.02.2006).
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7561-116-8.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. ISBN 978-83-7469-712-5.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł W., Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt nr 16, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 280–290.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Sztompka P., Rozmowa o wielkiej przemianie, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004. ISBN 83-89437-13-9.
Zobacz w Google Scholar

Kurek B., The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA. In: I. Górowski (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2008, p. 375–392.
Zobacz w Google Scholar

Lambert F.L., Disorder – A cracked crutch for supporting entropy discussions, „The Journal of Chemical Education” 2002, no. 79 (2), p. 187–192.
Zobacz w Google Scholar

Mazur M., Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Mirowski P., More Heat Than Light, Economics as Social Physics: Physics as Nature’s Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
Zobacz w Google Scholar

Pacioli L., Summa di arithmetica, geometría, proportioni et proportionalità, Venecia 1494.
Zobacz w Google Scholar

Pikulska-Robaszkiewicz A., Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999. ISBN 83-7171-255-3.
Zobacz w Google Scholar

Sampson S.D., The purpose of life is to disperse energy. In: J. Brockman (ed.), What Is Your Dangerous Idea? Today’s Leading Thinkers on the Unthinkable, Harper Periennial, New York 2007. Wydanie polskie: Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, przeł. A. Nowak, Smak Słowa, Sopot 2008.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. ISBN 978-83-01-15138-6.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne