Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

kapitał
gra o sumie niezerowej
stała ekonomiczna
natura pracy i pieniędzy

Jak cytować

Dobija M. (2009). Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 171-192. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.171192

Abstrakt

Rzeczywistość życia i działania w ziemskich warunkach podlega ograniczeniom określonym przez prawa fundamentalne. Do praw fundamentalnych należą między innymi: zasada zachowania energii, zasada spontanicznego i losowego wzrostu nieporządku oraz zasada ekonomiczności działania. Dwóch pierwszych zasad nie można ominąć, bowiem one konstytuują naturę rzeczywistości, a próby ich przekraczania skutkują katastrofami i kryzysami. W ekonomii występują kryzysy finansowe, jeśli mają miejsce działania niezgodne z zasadą zachowania energii. Sytuacje kryzysowe zdarzają się, gdy banki centralne tworzą w nadmiarze pieniądz gotówkowy (można rzec z niczego) i udzielają kredytów bankom komercyjnym. Dzięki zrozumieniu, że kapitał stanowi zdolność do wykonywania pracy, wiadomo, że to postępowanie narusza zasadę fundamentalną. Ponadto, odkrycie stałej ekonomicznej wskazuje, że możliwości wzrostu są ograniczone, więc nadmiar kreowanego pieniądza gotówkowego wywołuje nadmierny wzrost w kategoriach finansowych, po czym następuje spadek wielkości ekonomicznych w wyniku dostosowania się wielkości nominalnych do realnych, czyli do ograniczeń określonych naturą rzeczywistości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.171192
PDF

Bibliografia

Aoki M. 2009. Letter from Masahiko Aoki. [online]. 2008-2011 IEA President, Dostępny w Internecie: http://www.iea-world.com/page/index_newsletter.html.
Zobacz w Google Scholar

Atkins P. 2005. Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-541-8. [Galileeo's Finger - The Ten Great Ideas of Science, 2003]. Bernstein P.L. 2007. Capital Ideas Evolving. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-73113-3.
Zobacz w Google Scholar

Cornford A. 2005. Everything You Wanted to Know about Basel II but Were Afraid to Ask, „Finance & Common Good” no. 21, Spring.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak I. 2007. Rachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy. Praca doktorska. Warszawa: Akademia im. Leona Koźmińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak I., Dobija M. 2007. Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego. „Zeszyty Naukowe” nr 735. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak I., Kucharczyk M. 2004. Kształtowanie cen artykułów rolnych. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Pod red. M. Adamowicza. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-464-1.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2004. Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital. W: S. Kwiatkowski, P. Houdayer (eds.). Knowledge Cafe for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Dostępny w SSRN: http://ssrn.com/author=518110.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2005. Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds. „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” no. 4, pp. 5-20. Dostępny w SSRN: http://ssrn.com/abstract=956553.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2006. Teoretyczne przesłanki wartości godziwej. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” t. 32(88). Dobija M. 2007. Abstract Nature of Capital and Money. W: L.M. Cornwall (ed.). New Developments in Banking and Finance. New York: Nova Science Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2008. Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance ― Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations. Paper presented at IEA 15th World Congress, Istanbul, Turkey, June 25-29, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract==l 159729.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2009. Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego. „Master of Business Administration” nr 1(96) styczeń‒luty.
Zobacz w Google Scholar

Goetzmann W.N., Ibbotson R.G. 2005. History and the Equity Risk Premium (April 6, 2005) „Yale ICF Working Paper” no. 05-04, April 6. Available at SSRN: http://ssrn.com/abs-tract=702341.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł W. 2005. Aналimuчна φyнкція βupoбнuцmβa y фopмyβанні npeміальнux onлam npaці. W: Концеnція poзϐumку буxϨалmepcькоϨо обліку аналізу і аубumy ϐ yмоϐаx міжнаробної інmeѕрації meзu боnоϐібі. Red. A.Д. Бутко, Київський національний торговельно-економіУний університет 20-22 квітня 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krabbe J.J., 1993. A „Physiocratic” Approach to Sustainability. “International Journal of Social Economics” vol. 20, no. 9, pp. 15-21. MCB University Press.
Zobacz w Google Scholar

Knight F.H. 1921. Risk, Uncertainty, and Profit, [online, dostęp: 2006-02-15]. Boston: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company. Dostępny w Internecie: http://www.econlib.org/li-brary/Knight/knRUP7.html.
Zobacz w Google Scholar

Kuchmacz J. 1996. Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” z. 467. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Kuchmacz J. 2004. Examining Changes in the Rate of Return in the Contexts of Market Efficiency. W: M. Dobija, S. Martin (red.). General Accounting Theory Towards Balancing the Society. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Kurek B. 2007. Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska (PhD thesis), Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
Zobacz w Google Scholar

Kurek B. 2008. The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA. W: I. Górowski (Ed.). General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 375-392.
Zobacz w Google Scholar

Kurek B. 2009. An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation. Referat na 32nd Annual Congress European Accounting Association, Tampere, Finland, 12-15 May 2009.
Zobacz w Google Scholar

McDonalds. 1999. Big MacCurrencies. “Economist” vol. 351, iss. 8113, p. 66.
Zobacz w Google Scholar

Pikulska-Robaszkiewicz A. 1999. Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-255-3.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz W. 2000. Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1276-3.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki J. 2009. Wina banków centralnych. „Gazeta Bankowa” z 11. 05. 2009.
Zobacz w Google Scholar

Welch I. 2000. Research Roundtable Discussion: The Market Risk Premium (June 30, 2000). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=234713.
Zobacz w Google Scholar

Wright R. 2000. The Logic of Human Destiny. Wydanie polskie: Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia. Warszawa: Prószyński.
Zobacz w Google Scholar

Zarlenga S. 2008. The Need for Monetary Reform, [online]. American Monetary Institute. Dostępny w Internecie: http://www.monetary.org/need_for_monetary_refonTi.html.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne