Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji – próba oceny
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

potencjał innowacyjny
model biznesowy
innowacja
nowoczesna organizacja

Jak cytować

ĆwiertniakR. (2015). Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji – próba oceny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 47-56. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.4756

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy modeli biznesowych nowoczesnych organizacji na podstawie ich potencjału innowacyjnego. Tworzenie innowacji w organizacji jest procesem skomplikowanym, który zależy od wielu czynników, w tym od wypracowanego w przeszłości potencjału innowacyjnego oraz odpowiednich zdolności do jego bieżącego wykorzystania. Modele biznesowe w sposób syntetyczny opisują zdolności organizacji do tworzenia wartości i osiągania zysku. Właściwie przygotowany model warunkuje sukces w realizacji całego procesu innowacji, nie tylko w fazie aplikacji inspiracji, ale także w czasie dyfuzji gotowej innowacji. Całość dociekań zaprezentowanych w artykule została osadzona w ramach dyskusji wokół podstawowych umiejętności w organizacji, podzielonych na trzy czynniki: zasoby, procesy i wartości, które odpowiadają za powodzenie realizacji innowacji. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do oceny możliwości osiągania wzrostu dzięki posiadanemu potencjałowi innowacyjnemu. Część badawcza artykułu zawiera projekcję potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych tworzonych w perspektywie długoterminowej. W szczególności analizie poddane zostały modele stosowane w nowoczesnych organizacjach, których działalność jest oparta na innowacjach. Wykazano, że model biznesowy stworzony na bazie potencjału innowacyjnego stanowi ważny czynnik decydujący o innowacyjności nowoczesnych organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.4756
PDF

Bibliografia

Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-153-1.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: opportunities and barriers. Long Range Planning, 43, 354‒363.
Zobacz w Google Scholar

Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2008). Innowacje. Napęd wzrostu. Warszawa: Studio Emka. ISBN 978-83-60652-37-4.
Zobacz w Google Scholar

Dudzik, T., Witek-Hajduk, M.K. (2007). Model biznesu – moda czy nowa koncepcja zarządzania strategicznego. W: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.). Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373783164.
Zobacz w Google Scholar

Evers, R., Huibers, T. (2012). 10 New Business Models for This Decade [online, dostęp: 2014-04-03]. Dostępny w Internecie: http://www.slideshare.net/oukearts/10-new-business-models-for-this-decade.
Zobacz w Google Scholar

Komorowski, J. (2008). Wartość przedsiębiorstwa a nowy ład gospodarczy w Polsce. W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.). O nowy ład gospodarczy w Polsce (s. 423‒437). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Karaś, A. (2013). Innovativeness in tourist companies: assessment attempt. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23(2), 131‒147.
Zobacz w Google Scholar

Łunarski, J., Stadnicka, D. (2007a). Metoda samooceny potencjału innowacyjnego organizacji. Technologia i Automatyzacja Montażu, 4, 37‒41.
Zobacz w Google Scholar

Łunarski, J., Stadnicka, D. (2007b). Ocena poziomu konkurencyjności stosowanej technologii. Technologia i Automatyzacja Montażu, 2‒3, 25‒29.
Zobacz w Google Scholar

Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1413-8.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 978-83-246-3059-2.
Zobacz w Google Scholar

Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-264-1181-6.
Zobacz w Google Scholar

Weiblen, T., Frankenberger, K., Gassmann, O. (2013). The Open Business Model: Towards a Common Understanding of an Emerging Concept [online, dostęp: 2014-04-03]. Materiały pokonferencyjne 13th EURAM 2013. Dostępny w Internecie: http://www.researchgate.net/publication/256766170_The_Open_Business_Model_Towards_a_Common_Understanding_of_an_Emerging_Concept.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne