Kompetencje menedżera przyszłości w kontekście nowych wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi
kompetencje menedżera
modele zarządzania

Jak cytować

ĆwiertniakR. (2009). Kompetencje menedżera przyszłości w kontekście nowych wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 35-47. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.3547

Abstrakt

W pracy podjęto próbę zidentyfikowania umiejętności, które powinien posiadać kierownik szczebla strategicznego w obliczu nowych wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Nakreślono współczesne problemy dotyczące motywacji pracowników oraz decentralizacji sposobów kierowania W celu zainspirowania menedżerów przyszłości nowoczesnymi modelami zarządzania, w artykule przedstawiono model systemu budowania kompetencji oparty na StaffCoachTM oraz przykład przedsiębiorstwa o innowacyjnym sposobie zarządzania personelem – amerykańską firmę W.L. Gore.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.3547
PDF

Bibliografia

Allen D. 2008. Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0149-X.
Zobacz w Google Scholar

Boston Consulting Group [BCG]. 2006. The Manager of the 21st Century – 2020 Vision. BCG [online]. [dostęp: 2009-02-11]. Dostępny w Internecie: <http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/files/.pdf.>
Zobacz w Google Scholar

Boston Consulting Group [BCG]. 2008. Creating People Advantage, How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015. BCG [online, dostęp: 2009-02-11]. Dostępny w Internecie: <http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/publication_list.jsp?>
Zobacz w Google Scholar

Buhler P. 2007. Zarządzanie. Gliwice: Helion. ISBN 83-7197-738-7.
Zobacz w Google Scholar

Grupa Lizbońska. 1996. Granice konkurencji. Warszawa: PFPK ‒ Poltext. ISBN 83-86890-11-8.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G. 2008. Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Red Horse. ISBN 9788360504543.
Zobacz w Google Scholar

Hawrysz L. 2008. Wizerunek własny, menedżerowie o sobie. Referat z konferencji Katedry Procesów Zarządzania UEK nt.: Zarządzanie rozwojem firmy w społeczeństwie informacyjnym. Polańczyk.
Zobacz w Google Scholar

Holliday H. 2007. Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0167-8.
Zobacz w Google Scholar

Katz L. 1974. Skills of an Effective Administrator. Boston. Harvard Business Review Article (Classic). 74509.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła B. 2007. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin. ISBN: 978-83-7251-707-4.
Zobacz w Google Scholar

Penc J. 2005. Rola i umiejętności menedżerskie. Warszawa: Difin. ISBN 8372515123.
Zobacz w Google Scholar

Sadler Ph. 1997. Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Kraków: WPSB. ISBN 83-85441-54-9.
Zobacz w Google Scholar

Smółka P. 2007. Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera. Gliwice: Helion. ISBN 978-83-246-0740-2.
Zobacz w Google Scholar

Taylor B. 2008. In 2009, Match the Urge to Purge with Zest to Invest. [online]. Boston: Harvard Business Publisher [dostęp: 2009-02-11]. Dostępny w Internecie: <http://blogs.harvardbusiness.org/taylor/2008/12/match_the_urge.html.>
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak B. 1999. Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltex. ISBN 8386890630.
Zobacz w Google Scholar

W.L. Gore & Associates. 2007. Our Culture [online, dostęp: 2008-11-14]. Dostępny w Internecie: http://www.gore.com/en_xx/aboutus/.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne