Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

negocjacje w przedsiębiorstwie
zewnętrzne uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie
wewnętrzne uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie

Jak cytować

KozinaA. (2015). Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 87-95. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.8795

Abstrakt

Innowacyjne podejście do negocjacji gospodarczych, w odróżnieniu od tradycyjnego, koncentrującego się na samym ich procesie, zwraca uwagę na ich różnorakie uwarunkowania. Globalne, turbulentne otoczenie jest wysoce wymagające dla menedżerów we współczesnych przedsiębiorstwach. Liczne, bardzo dynamiczne i skomplikowane wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjne relacje o charakterze zarówno konkurencyjnym, jak i kooperacyjnym skutkują szybko zwiększającym się zakresem i znaczeniem negocjacji gospodarczych. Dlatego konieczne jest poszukiwanie efektywnych narzędzi metodologicznych ich analizy, które mogą wspomóc rozwiązywanie praktycznych problemów występujących w pracy kierowniczej. Celem artykułu jest dokonanie identyfikacji uwarunkowań negocjacji gospodarczych. Po pierwsze, we wprowadzeniu wyjaśniono ich istotę, kładąc nacisk na ich interpretację jako interaktywnego procesu podejmowania decyzji. Po drugie, omówiono zewnętrzne uwarunkowania negocjacji w firmie, wynikające z wpływu otoczenia oraz relacji międzyorganizacyjnych. Po trzecie, przedstawiono wewnętrzne czynniki wpływające na tego typu negocjacje, o charakterze zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim. W zakończeniu wskazano kierunki dalszych badań nad uwarunkowaniami negocjacji w firmie, dotyczące w szczególności opracowania koncepcji metodycznej ich identyfikacji i analizy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.8795
PDF

Bibliografia

Alchian, A.A., Demsetz, H. (1972). Production, information costs, and economic organization. The American Economic Review, 62(5), 777-795.
Zobacz w Google Scholar

Barringer, B.R., Harrison, J.S. (2000). Walking a tightrope: Creating value through interorganizational relationships. Journal of Management, 26(3), 367-403.
Zobacz w Google Scholar

Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7387-441-0.
Zobacz w Google Scholar

Brandenburger, A., Nalebuff, B.J. (1997). Co-opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation. The Game Theory Strategy That’s Changing the Game of Business. New York: Russell Sage Foundation & Princeton University Press. ISBN 3-900051-07-0-32.
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt, K.M., Galunic, D.Ch. (2000). Coevolving. At last a way to make synergies work. Harvard Business Review, 78(1), 91-101.
Zobacz w Google Scholar

Ertel, D. (2005). Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. W: W.H. Schmidt i in., Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (s. 105-132). Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 83-7361-909-7.
Zobacz w Google Scholar

Famielec, J. (1992). Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-85483-36-5.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1389-1.
Zobacz w Google Scholar

Greenhalgh, L. (1986). Managing conflict. Sloan Management Review, 27(4), 45-51.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B., Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-711-9.
Zobacz w Google Scholar

Nalepka, A., Kozina, A. (2007). Podstawy badania struktury organizacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7252-346-4.
Zobacz w Google Scholar

Ring, P.S., Van de Ven, A.H. (1994). Developmental processes of cooperative interorganizational relationships. Academy of Management Review, 19(1), 90-118.
Zobacz w Google Scholar

Rządca, R. (2003). Negocjacje w interesach. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1464-2.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt, S.M., Kochan, T.A. (1977). Interorganizational relationships: Patterns and motivations. Administrative Science Quarterly, 22(2), 220-234.
Zobacz w Google Scholar

Ury, W. (1995). Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0984-3.
Zobacz w Google Scholar

Walton, R.E., Dutton, J.M. (1969). The management of interdepartmental conflict: A model and review. Administrative Science Quarterly, 14(1), 73-84.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne