Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści oraz ich uwarunkowania
Okładka tom 4
PDF

Słowa kluczowe

globalizacja działań przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwo wielonarodowe
inwestycje zagraniczne
inwestycje bezpośrednie
strategia inwestycyjna
atrakcyjność inwestycyjna
podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Jak cytować

Szromnik, A. (2001). Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści oraz ich uwarunkowania . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (4), 7-19. https://doi.org/10.25944/znmwse.2001.01.719

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest rozwój inwestycji bezpośrednich za granicą jako przejaw współdziałania międzynarodowego przedsiębiorstw. Autor przedstawia złożony system uwarunkowań procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie inwestycyjnym. Podejmuje ocenę korzyści i strat inwestycji zagranicznych w mezo skali; korzyści dla gmin i regionów. Identyfikuje 8+8 korzyści, tj. osiem głównych bezpośrednich i osiem głównych pośrednich korzyści, jakie mogą zyskać społeczności lokalne i regionalne dzięki inwestycjom firm zagranicznych. Liście korzyści towarzyszy omówienie potencjalnych strat z tytułu obecności firm zagranicznych. Zastanawiając się nad determinantami atrakcyjności jednostek samorządowych dla potencjalnych inwestorów zagranicznych autor wyróżnia dwie podstawowe grupy czynników: czynniki zależne (zmienne) i czynniki niezależne (stałe lub względnie stałe).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2001.01.719
PDF

Bibliografia

Axell R.E., The DO’s and TABOO’s of International Trade, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Ball D.B., McCulloch W.H., International Business, Homewood 1990.
Zobacz w Google Scholar

Berekoven L., Internationales Marketing, Wiesbaden 1978.
Zobacz w Google Scholar

Błuszkowski J., Garlicki J., Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym —studium, INDICATOR, Fundacja im. F. Eberta — Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Cieślik J., Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Czinkota M.R., Rivoli P., Ronkainen J.A., International Business, Chicago 1989.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Haider D.H., Rein I., Marketing Places — Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Marketing terytorialny — strategiczne wyzwanie dla miast i regionów, pod red. T. Domańskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, pod red. T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Elementy marketingu międzynarodowego — zagraniczne orientacje przedsiębiorstw, AE Kraków, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc M., Podstawy wyboru strategii konkurencji przedsiębiorstw zagranicznych na rynku polskim [w:] Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej: podstawy — metody — dylematy. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego, AE Katowice, Katowice 1995.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.