Targi jako czynnik aktywizacji rynku regionalnego
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing
targi
rozwój gospodarczy regionów
materiały konferencyjne

Jak cytować

Szromnik, A. (1999). Targi jako czynnik aktywizacji rynku regionalnego . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 27-44. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.2744

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest zagadnienie związane z wpływem targów na aktywizację rozwoju miast i regionów. Targi są dla autora przedsięwzięciem bezpośredniej i pośredniej stymulacji wielu obszarów ludzkiej aktywności w jej wymiarze terytorialnym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.2744
PDF

Bibliografia

Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym, Materiały seminarium pod red. A. Szromnika, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dietl J., Handel wewspółczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Földy R., Die Messe als Markt — Beteiligungsstrategien für Aussteller, Orac, Wien 1990.
Zobacz w Google Scholar

Marketing wystawienniczy, Materiały seminarium pod red. A. Szromnika, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Prueser S., Messemarketing — ein netzwerkorientierter Ansatz, DUV, Wiesbaden 1997.
Zobacz w Google Scholar

Selinski H., Sperling U.A., Marketing instrument Messe, Bachem, Koeln 1995.
Zobacz w Google Scholar

Targi w systemie komunikacji marketingowej, Materiały konferencji naukowej 27—28 V 1996 r., MTP, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski H., Międzynarodowe rynki towarowe, PWE, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski H., Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wpływ targów na dochody gminy Kraków — próba szacunku, pod red. A. Szromnika, AE Kraków, Cracow Expo Center, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.