Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing rolny
marketing produktów rolnych
dystrybucja produktu
sprzedaż bezpośrednia
gospodarstwa rolne
materiały konferencyjne

Jak cytować

Cieśla, S. (1999). Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 69-77. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.6977

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki sprzedaży bezpośredniej jako kanału dystrybucji produktów rolniczych. Sprzedaż bezpośrednia stwarza warunki do "przywiązania" odbiorcy do rolnika i jego gospodarstwa. Z punktu widzenia rolnika jej wartość polega przede wszystkim na eliminacji ogniwa pośredniego na drodze zbytu, prowadząc do obniżki kosztów i zwiększenia atrakcyjności oferty cenowej oraz do wzbogacenia sieci sprzedaży o nowe formy. W praktyce istnieje kilka podstawowych form sprzedaży bezpośredniej stosowanych przez rolników: sprzedaż "przy drzwiach" (sklep lub stragan gospodarski), "zbierz sam" lub "zbieraj swoją własność", sklepy prowadzone przez rolników oraz centra ogrodnicze, sprzedaż obwoźna i sprzedaż na zamówienie, sprzedaż na targowiskach. Każda z form sprzedaży ma swoje wady oraz zalety i jest bardziej lub mniej przydatna dla określonego gospodarstwa, miejsca, czasu czy produktu. Mając powyższe na względzie, autor analizuje każdą z nich.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.6977
PDF

Bibliografia

Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Baker J., Marketing rolniczy, Akademia Rolnicza, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Wy znaczniki typu kanału dystrybucji, „Handel Wewnętrzny” 1998, nr 5-6.
Zobacz w Google Scholar

Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kolanowski T., Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym, ZN AE, Kraków 1994, nr 425.
Zobacz w Google Scholar

Kos C., Szwacka-Salomonowicz J., Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Makarski S., Funkcjonowanie rynku rolno-spożywczego, UMCS, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Makarski S., Grzybek M., Marketing w gospodarce żywnościowej, Akademia Rolnicza, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marketing w agrobiznesie, FAPA, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sprzedaż bezpośrednia — najkrótszy kanał dystrybucji, „Doradca. Regionalny Magazyn Rolniczy” 1997, nr 29—31.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G., Rynek rolny, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.