Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing rolny
marketing produktów rolnych
dystrybucja produktu
sprzedaż bezpośrednia
gospodarstwa rolne
materiały konferencyjne

Jak cytować

Cieśla, S. (1999). Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 69-77. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.6977

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki sprzedaży bezpośredniej jako kanału dystrybucji produktów rolniczych. Sprzedaż bezpośrednia stwarza warunki do "przywiązania" odbiorcy do rolnika i jego gospodarstwa. Z punktu widzenia rolnika jej wartość polega przede wszystkim na eliminacji ogniwa pośredniego na drodze zbytu, prowadząc do obniżki kosztów i zwiększenia atrakcyjności oferty cenowej oraz do wzbogacenia sieci sprzedaży o nowe formy. W praktyce istnieje kilka podstawowych form sprzedaży bezpośredniej stosowanych przez rolników: sprzedaż "przy drzwiach" (sklep lub stragan gospodarski), "zbierz sam" lub "zbieraj swoją własność", sklepy prowadzone przez rolników oraz centra ogrodnicze, sprzedaż obwoźna i sprzedaż na zamówienie, sprzedaż na targowiskach. Każda z form sprzedaży ma swoje wady oraz zalety i jest bardziej lub mniej przydatna dla określonego gospodarstwa, miejsca, czasu czy produktu. Mając powyższe na względzie, autor analizuje każdą z nich.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.6977
PDF

Bibliografia

Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997.

Baker J., Marketing rolniczy, Akademia Rolnicza, Poznań 1993.

Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1998.

Czubała A., Wy znaczniki typu kanału dystrybucji, „Handel Wewnętrzny” 1998, nr 5-6.

Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.

Kolanowski T., Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym, ZN AE, Kraków 1994, nr 425.

Kos C., Szwacka-Salomonowicz J., Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997.

Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.

Makarski S., Funkcjonowanie rynku rolno-spożywczego, UMCS, Lublin 1998.

Makarski S., Grzybek M., Marketing w gospodarce żywnościowej, Akademia Rolnicza, Kraków 1997.

Marketing w agrobiznesie, FAPA, Warszawa 1996.

Sprzedaż bezpośrednia — najkrótszy kanał dystrybucji, „Doradca. Regionalny Magazyn Rolniczy” 1997, nr 29—31.

Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G., Rynek rolny, Poznań 1997.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.