Reforma w publicznym sektorze kultury w Polsce ‒ szansa czy zagrożenie?
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

reforma sektora kultury
zarządzanie kulturą
sponsoring
marketing
dotacja publiczna

Jak cytować

ŁysińskiJ. (2009). Reforma w publicznym sektorze kultury w Polsce ‒ szansa czy zagrożenie?. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 267-278. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.267278

Abstrakt

Profesor Jerzy Hausner, były minister rządu RP i ekspert Ministra Kultury jest autorem projektu reformy w sektorze kultury w Polsce. Według Jerzego Hausnera ograniczenia dotacji publicznych w kulturze i wzrost znaczenia form organizacyjnych - skoncentrowanych na prywatnych źródłach finansowania - są obecnie w Polsce koniecznością. Zdaniem J. Hausnera działalność artystyczna i kulturalna, która opiera się na trwałych źródłach finansowania publicznego powinna zostać ograniczona. Autor nie podziela tego punktu widzenia i uważa, że orientacja prorynkowa w kulturze w Polsce jest obecnie wystarczająca, a schlebianie gustom i likwidacja tradycyjnych barier pomiędzy kulturą masową a elitarną są raczej rezultatem częściowej komercjalizacji instytucji artystycznych w Polsce.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.267278
PDF

Bibliografia

Baumol W.J. 2006. Błędy w ekonomii i ich konsekwencje. „Państwo i Rynek” nr 1/2006 [on-line; dostęp: 2007-05-01]. Dostępny w Internecie: http://www.jezyk-polski.pl/pir/index.php.
Zobacz w Google Scholar

Baumol W.J., Bowen W.G. 1966. Performing Arts: The Economic Dilemma. New York: The Twentieth Century Fond. ISBN 0-262-52011-7.
Zobacz w Google Scholar

Benedixen P. 2001. Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki. Kraków: Wydawnictwo UJ. ISBN 83-233-1504-3.
Zobacz w Google Scholar

Bloch R. 2003. Sektor prywatny w finansowaniu niemieckich teatrów. W: S. Flejterski (red.). Międzynarodowa konferencja. Teatry w Europie. Szczecin: Opera na Zamku. ISBN 83-909715-2-6.
Zobacz w Google Scholar

Bolwin R. 2003. Struktura organizacyjna i źródła finansowania teatrów niemieckich. W: S. Flejterski (red.). Międzynarodowa konferencja. Teatry w Europie. Szczecin: Opera na Zamku. ISBN 83-909715-2-6.
Zobacz w Google Scholar

Chochołowski B. 2006. Komu Polacy oddają 1 procent podatku, [on-line; dostęp: 2009-07-02]. Dostępny w Internecie: http://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/komu;polacy;oddaja;l;pro-cent;podatku,241,0,135665.html.
Zobacz w Google Scholar

Geoffrey B. 2009. Upowszechnianie kultury przez instytucje finansowane ze środków publicznych - modele brytyjskie. W: J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.). Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Pożytek czy nowa jakość? Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ISBN 978-83-61320-48-7.
Zobacz w Google Scholar

Gordon Ch. Sponsoring i alternatywne finansowanie kultury, [on-line; dostęp: 2007-08-07]. Dostępny w Internecie: http://www.labforculture.org.pl.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. 2009. Program dla kultury. Materiały z konferencji „Instytucje kultury w czasach kryzysu” Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. 20-21. 05. 2009.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat [2001] ze wspólnych badań SMG/KRC oraz KLON na temat przeznaczenia darowizn. Badania Ngo.pl ‒ raport 2001 ‒ darowizny, [on-line; dostęp: 2009-05-01]. Dostępny w Internecie: http://www.ngo.pl.
Zobacz w Google Scholar

Krupiński W. 2009. Więcej rynku w kulturze. (Wywiad z prof. Jerzym Hausnerem) „Dziennik Polski”. „Magazyn Piątek”. 2009. 07. 03.
Zobacz w Google Scholar

Łagodziński W., Panek T., Czapiński J. 2006. Kultura i wypoczynek. Kultura. W: J. Czapliński, T. Panek (red.). Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Łysiński J. 2007. Bariery rozwoju funkcji komercyjnej w samorządowych filharmoniach w Polsce. Rozprawa doktorska. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
Zobacz w Google Scholar

Pachter M. 1997. Monopol i konkurencja w warunkach procesu transformacji. Wykład wygłoszony 3. 11. 1997 r. w Szkole Zarządzania Kulturą UJ. [Materiał niepublikowany].
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski R. 2009. Miejsce dla eksperymentu. (Wywiad z Anną Szylak) „Gazeta Wyborcza” z dn. 18. 06. 2009; „Kultura” s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Rozhin A. (red.). 2003. I [Pierwsze] Forum ‒ Teatr Jutra: konferencja pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury R, P. Pana Waldemara Dąbrowskiego. Warszawa: Związek Artystów Scen Polskich. ISBN 83-901766-0-2.
Zobacz w Google Scholar

Sponsoringpräferenzen deutscher Unternehmen (in %). MIZ: Deutsches Musikinformationszentrum. [on-line; dostęp: 2007-08-01] Dostępny w Internecie: http://www.miz.org.
Zobacz w Google Scholar

Sponsorowanie [2006] w różnych dziedzinach życia - sponsoring kultury, [on-line; dostęp: 2007-05-01]. Dostępny w Internecie: http://www.Esponsor.pl/o_sponsoringu/id/1108.
Zobacz w Google Scholar

Założenia [2004] Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2007-2013. Oprać. Zespół NPRP: J. Hausner, W. Dąbrowski i in. [on-line; dostęp: 2007-05-01], Warszawa: MGiP. DKPS. Dostępny w Internecie: http://www.wrotamalopolski.pl.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka A. 2008. PIT-owa hojność warta 350 milionów, [on-line; dostęp: 2009-07-02], Dostępny w Internecie: http://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/pitowa;hojnosc;warta;350;mi-lionow,156,0,336796.html.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne