Gry zespołowe jako efektywna forma rekreacji fizycznej
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna
sprawność fizyczna
gry zespołowe
rekreacja fizyczna
wartości gier zespołowych

Jak cytować

ŻakS. (2010). Gry zespołowe jako efektywna forma rekreacji fizycznej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 113-124. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.113124

Abstrakt

Artykuł ma charakter przeglądowy. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu dokonano analizy struktury aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa oraz tendencji przemian w tym zakresie. Omówiono również przyczyny i skutki narastającej hipokinezji – zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Poruszono w sposób szczególny zagadnienie istoty i wartości gier zespołowych, jako doskonałej formy rekreacji fizycznej w życiu człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na walory biologiczno-zdrowotne, społeczno-kulturowe i psychomotoryczne gier zespołowych w wychowaniu młodzieży do rekreacji fizycznej. Sformułowano także kilka postulatów dotyczących problemów społecznych, programowych i polityki w zakresie popularyzacji tych dyscyplin sportowych w powszechnej rekreacji fizycznej.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.113124
PDF

Bibliografia

Astrand P.O. 1952. Experimental studies on physical working capacity in relation to sex and age. Copenhagen: Ejmar Munksgaard.
Zobacz w Google Scholar

Astrand P.O. 1992. Dzieci i młodzież, zdolności wysiłkowe, rozwój fizyczny. „Sport Wyczynowy” nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Drabik J. 1995. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Cz. 1. Gdańsk: AWF. ISBN 83-85968-56-3.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-06660-5.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak S. (red.). 1994. Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Branta. ISBN 83-900872-5-1.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A. 1965. Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne