Tom 15 Nr 1 (2010)

Artykuły

Barbara Buzowska
9-17
Kontrowersje wokół wynagrodzenia menedżerów jako instrumentu nadzoru nad własnością
PDF
Karolina Chrabąszcz
19-30
Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako podmiot rynkowy
PDF
Kazimierz Mrozowicz
31-54
Diagnozowanie struktury motywacji jako determinanty modelowania zachowań organizacyjnych (na przykładzie ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)
PDF
Kazimierz Mrozowicz, Agnieszka Wojciechowska
55-65
Podsystem psychospołeczny organizacji w świetle badań empirycznych motywów i postaw pracowników służby zdrowia
Małgorzata Ramocka
67-76
Relatywizm kulturowy w etyce życia gospodarczego. Analiza przypadku – przykład zderzenia kulturowego Japonii i Polski
PDF
Adam Stabryła
77-90
Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym
PDF
Renata Żaba-Nieroda
91-100
Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych
PDF
Bogdan Ciućmański , Lucyna Stanek
103-111
Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej
PDF
Stanisław Żak
113-124
Gry zespołowe jako efektywna forma rekreacji fizycznej
PDF
Stanisław Żak
125-135
Ocena i testowanie sprawności motorycznej w rekreacji fizycznej
PDF
Małgorzata Żychowska, Monika Nowak, Danuta Żiżka-Salamon
137-147
Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik
PDF
Lucyna Stanek, Bogdan Ciućmański
149-157
Zachowania rekreacyjne dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
PDF
Leszek Kozioł
159-182
Zarządzanie kadrami w turystyce
PDF
Karolina Nazimek
183-200
Perła Morza Śródziemnego – Majorka
PDF