Metody analizy strategicznej – propozycja metody pomiaru produktywności przedsiębiorstwa
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

analiza strategiczna
metody analizy strategicznej
środowisko wewnętrzne i zewnętrzne

Jak cytować

RudnickiW., & VagnerI. (2014). Metody analizy strategicznej – propozycja metody pomiaru produktywności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 175-184. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.175184

Abstrakt

Artykuł prezentuje istotę, charakter i wagę analizy strategicznej jako jednego z kluczowych elementów udanego rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystując terminologię biznesową, autorzy przytaczają podstawowe definicje i metody analizy strategicznej oraz prezentują różne inne poglądy. Autorzy dokonali analizy wpływu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego na działalność firmy i biorąc pod uwagę powyższe czynniki, sklasyfikowali metody analizy strategicznej. Doszli do wniosku, że metody analizy strategicznej wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa obejmują: metodę „drzewko celów”, metodę LOTS oraz model MOST. Natomiast metody analizy strategicznej zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa obejmują: matrycę produktu i wzrostu rynkowego Ansoffa, portfolio Coopera, model „pięciu sił konkurencyjnych Portera”, model BCG, matrycę nowego modelu BCG, matrycę GE / McKinseya, metodę Thompsona i Striklenda, matrycę „7S” McKinseya, matrycę ADL/LC, model Hofera / Schendela oraz analizę PEST. Metody analizy stosowane w badaniu strategicznego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego zawierają: model Abella, analizę SWOT, model Shell/DPM, analizę modelu PIMS, analizę SPASE oraz matrycę Seinersa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.175184
PDF (English)

Bibliografia

BNET Business Dictionary [online, accessed: 2014-03-09]. Retrieved from: http://www.cimaglobal.com.
Zobacz w Google Scholar

Downey, J. (2012). Strategic analysis tools. Topic Gateway Series, no. 34. Prepared by Technical Information Service [online, accessed: 2014-03-12]. Retrieved from: http://www.cimaglobal.com/.
Zobacz w Google Scholar

Hirsh, A. (2014). What is the BCG model in marketing? [online, accessed: 2014-03-12]. Retrieved from: http://smallbusiness.chron.com/bcg-model-marketing-12953.html.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Pyrek R., Kozioł W., Wojtowicz A. (2013a). An outline of a compensation system based on human capital theory. Procedia. Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Pyrek R., Kozioł W., Wojtowicz A. (2013b). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Sharrieff, M. (2012). How to write a strategic analysis for business organizations [online, accessed: 2014-03-19]. Retrieved from: http:// www. smallbusiness.chron.com/write-strategic-analysis-business-organizations-89.html.
Zobacz w Google Scholar

Worrall, L. (1998). Management Research Centre. Wolverhampton Business School, University of Wolverhampton, UK. Occasional paper series, 27th May 1998, no. OP 001/98. ISSN 1464-1747.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne