Organizacja i regulacja czynności kontrolnych na Ukrainie
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

audyt
audyt zewnętrzny
standardy audytu
organizacja
regulacja
czynności audytora

Jak cytować

RudnickiW., & ZychE. (2011). Organizacja i regulacja czynności kontrolnych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 215-221. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.215221

Abstrakt

W artykule omówiono problemy organizacji i regulacji audytu na świecie oraz rozwiązania kwestii organizacji i regulacji audytu na Ukrainie. Zaprezentowano także bieżące problemy funkcjonowania audytu audytu zewnętrznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.215221
PDF (English)

Bibliografia

International Standards on Auditing (as amended in 2008). Available from Internet: http://proaudit.com.ua/audit/mijnarodni_standarti_auditu/mizhnarodni-standarti-auditu-angliiskoyu-movoyu.html.
Zobacz w Google Scholar

Krupka J., Zadorozhnyi Z., Litvin B. et al. 2000. Бухгалтерский учет по национальным стандартам: Практическое пособие (Accounting for national standards: Practical guide). 2nd edition, supplemented and revised. Moskva: Экономическая мысль (Economic Thought), p. 288.
Zobacz w Google Scholar

Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” of 16 July 1999, no. 996-XIV (as amended). Available from Internet: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
Zobacz w Google Scholar

Law of Ukraine “On Auditing” of 22 April 1993, no. 3125-XII (as amended). Available from Internet: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12.
Zobacz w Google Scholar

Компендиум (Compendium). 2004. The EU Tacis Project “Accounting Education Programme in Ukraine”. Moskva: Ernst & Young Ukraine and Holding, p. 115.
Zobacz w Google Scholar

Пособие по бухгалтерскому учету (Benefit accounting). 2004. Part 1: Финансовая отчетность (Financial statements). The EU Tacis Project “Accounting Education Programme in Ukraine”. Moskva: Селко (Selko), p. 553.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne