Żegluga autonomiczna. Przyszłość marynarki?
pdf (English)

Słowa kluczowe

logistyka
żegluga autonomiczna
statki bezzałogowe
przemysł morski

Jak cytować

WasilewskiW., WolakK., & ZaraśM. (2021). Żegluga autonomiczna. Przyszłość marynarki?. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 155-163. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.155163

Abstrakt

Artykuł definiuje funkcjonowanie żeglugi autonomicznej i analizuje istniejące ważne projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie odpowiedniej technologii. Opisano problematykę rozwoju statków autonomicznych oraz scharakteryzowano najważniejsze wyzwania. Przedstawiono spektrum zastosowań i możliwości statków bezzałogowych w dziedzinie bezpieczeństwa. Obecnie duże nadzieje pokłada się w funkcjonowaniu statków bezzałogowych. Mają być nie tylko bardziej ekonomiczne, ale także przyczyniać się do ochrony środowiska. Opracowanie technologii pozwalającej na budowę statków i ich bezpieczną eksploatację to nie jedyne zadanie stojące przed entuzjastami żeglugi autonomicznej. Ważne jest również opracowanie i wdrożenie odpowiednich ram regulacyjnych, które pozwolą na legalną eksploatację takich statków

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.155163
pdf (English)

Bibliografia

Burmeister, H. C., Bruhn, W., Rodseth, O. J., Porathe, T. (2014a). Autonomous unmanned merchant vessel and its contribution towards the e-navigation implementation: The MUNIN perspective. International Journal of e- Navigation and Maritime Economy, 1(C), 1–13. DOI: 10.1016/j.enavi.2014.12.002.
Zobacz w Google Scholar

Burmeister, H. C., Wilko, C. B, Ørnulf, J. R., Porathe, T. (2014b). Can unmanned ships improve navigational safety? Transport Research Arena [online, accessed: 2021-09-15]. Retrieved from: https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/198207/local_198207.pdf.
Zobacz w Google Scholar

DNV. (2021). Autonomous and remotely-operated ships [accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: www.dnv.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/research-activities.html.
Zobacz w Google Scholar

IMO. (2018). Framework for the regulatory scoping exercise for the use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS). MSC 100/20/Add.1, Annex 2 [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: https://maiif.org/wp-content/uploads/2019/06/MSC-100_20-Annex-20-1.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Komianos, A. (2018). The autonomous shipping era: Operational, regulatory, and quality challenges. TransNav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12(2), 335–348. DOI: 10.12716/1001.12.02.15.
Zobacz w Google Scholar

Kongsberg. (2021). Autonomous ship project, key facts about Yara Birkeland [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: www.kongsberg.com/maritime/support/themes/autonomous-ship-project-key-factsabout-yara-birkeland 2021.
Zobacz w Google Scholar

MUNIN. (2015). D9.3: Quantitative assessment [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: http://www.unmanned-ship.org/munin/wp-content/uploads/2015/10/MUNIN-D9-3-Quantitative-assessment-CMLfinal.pdf.
Zobacz w Google Scholar

NTNU AMOS. (2021). NTNU AMOS—Centre for autonomous marine operations and systems [online, accessed: 2021-07-31. Retrieved from: www.ntnu/edu/amos.
Zobacz w Google Scholar

Porathe, T., Prison, J., Man, Y. (2014). Situation awareness in remote control centres for unmanned ships. Human Factors in Ship Design & Operation, 26–27 February, London [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/70605914.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Rolls-Royce. (2016). Autonomous ships. The next step [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: https://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/%20customers/marine/ship-intel/rr-ship-intel-aawa-8pg.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Tomotsugu, N. (2016). Existing conventions and unmanned ships—need for changes? Malmo: World Maritime University [online, dostęp: 2021-07-31]. Retrieved from: https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1526&context=all_dissertations.
Zobacz w Google Scholar

United Nations. (2008). Achieving sustainable development and promoting development cooperation [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: https://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/fina_08-45773.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Waterborne.eu. (2011). Waterborne implementation plan. Strategic Research Agenda [online, accessed: 2021-07-31]. Retrieved from: https://www.waterborne.eu/images/documents/previous-waterbornedocuments/files/wsra_2011.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne