Hotelarstwo historyczne i butikowe w dobie pandemii i konfliktu na Ukrainie. Studium przypadku Poznania
pdf

Słowa kluczowe

COVID-19
hotele butikowe
hotele historyczne
wojna
zarządzanie

Jak cytować

SalaK. (2022). Hotelarstwo historyczne i butikowe w dobie pandemii i konfliktu na Ukrainie. Studium przypadku Poznania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 4758. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.4758

Abstrakt

Hotelarstwo butikowe oraz historyczne ze względu na swoją wyjątkowość można często określić mianem fenomenu współczesnego rynku turystycznego. Hotele historyczne i butikowe stanowią obecnie coraz popularniejsze segmenty hotelarstwa na świecie i w Polsce. Adaptowanie do celów komercyjnych uprzednio zaniedbanych obiektów zabytkowych stanowi sposób na zapewnienie ich bieżącego utrzymania i dalszego rozwoju ze strony ich nowych właścicieli lub spadkobierców. Z kolei wyjątkowość i specyfika świadczonych usług tego rodzaju hoteli przyciąga coraz bardziej wymagających gości. Celem artykułu jest przedstawienie obecnej sytuacji i specyfiki funkcjonowania hoteli historycznych i butikowych w dobie trwającej globalnej pandemii i konfliktu na Ukrainie. Dla potrzeb publikacji poddano analizie poznański rynek hoteli historycznych i butikowych. Hipoteza badawcza opiera się na stwierdzeniu, że globalna pandemia związana z COVID-19 i konflikt na Ukrainie w istotny sposób wywiera wpływ na działalność hoteli historycznych i butikowych w Poznaniu. Artykuł powstał przy wykorzystaniu materiałów zwartych, jak również informacji netograficznych. Metodę badawczą zastosowaną w publikacji stanowi analiza danych zastanych, krytyka piśmiennicza oraz telefoniczny wywiad bezpośredni na celowo wybranej grupie właścicieli i managerów hoteli unikatowych w Poznaniu. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę. Motywem wyboru powyższej tematyki była chęć uzupełnienia luki badawczej w zakresie najnowszych opracowań dotyczących hotelarstwa unikatowego w dziedzinie ekonomii.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.4758
pdf

Bibliografia

Albrecht, D., Johnson, E. (2002). New hotels for global nomads. New York: Merrell Publishers. ISBN 1858941741.
Zobacz w Google Scholar

Bombicki, M.R. (1995). Bazar poznański: lata świetności. Poznań: Polski Dom Wydawniczy Ławica. ISBN 8386080116.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan, A. (2016). The Book of Boutique Hotels Paperback. Primo. ISBN 9780993532719.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielska, O., Rouba, R., Stasiak, A. (2006). Hotelarstwo w zabytkach – grupy markowe. Turystyka i Hotelarstwo, 9, 9–34.
Zobacz w Google Scholar

Citysolei.pl. (2022). Solei Boutique [online, dostęp: 2022-02-16]. Dostępny w internecie: https://www.citysolei.pl.
Zobacz w Google Scholar

Dominik, P., (2015). Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin. ISBN 9788379305544.
Zobacz w Google Scholar

Enz, C.A. (2009). Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases. Hoboken: John Wiley and Sons. ISBN 9780470083598.
Zobacz w Google Scholar

Goldeneradler.com. (2022). Hotel Goldener Adler [online, dostęp: 2022-02-23]. Dostępny w Internecie: https://www.goldeneradler.com.
Zobacz w Google Scholar

Hotelkolegiacki.pl. (2022). Hotel Kolegiacki [online, dostęp: 2022-01-30]. Dostępny w Internecie: http://www.hotelkolegiacki.pl/index.html.
Zobacz w Google Scholar

Hotelpalazzorosso.pl. (2022). Hotel Palazzo Rosso [online, dostęp: 2022-02-02]. Dostępny w Internecie: https://hotelpalazzorosso.pl.
Zobacz w Google Scholar

Iblpoznan.pl. (2022). Ilonn Boutique Limanowskiego [online, dostęp: 2022-02-10]. Dostępny w Internecie: http://iblpoznan.pl.
Zobacz w Google Scholar

Januszkiewicz, M., J., Pleskaczyński, A. (2002). Podręcznik Poznańczyka. Poznań: Art Media Studio. ISBN 8391791203.
Zobacz w Google Scholar

Kaniewska, B. (2007). Polska: Noclegi w zabytkach, Warszawa: Wydawnictwo Muza. ISBN 9788374951784.
Zobacz w Google Scholar

Ksiegowosc.infor.pl. (2022). Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r. [online, dostęp: 2022-01-30]. Dostępny w Internecie: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5412506,Podwyzka-stop-procentowych-NBP-od-9-lutego-2022-r.html.
Zobacz w Google Scholar

Le Fort, C. (2022). Bon Voyage: Boutique Hotels for the Conscious Traveler. Die Gestalten Verlag.
Zobacz w Google Scholar

Libicki, M. (1997). Poznań – przewodnik, Libicki (ilust.). Poznań: Wydawnictwo Gazeta Handlowa. ISBN 8390202840.
Zobacz w Google Scholar

Ławicki, L. (1993). Architektura Poznania w latach 1927-1929. Kronika Miasta Poznania, 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Mitura, E., Koniuszewska, E. (2008). Hotelarstwo – organizacja i technika pracy. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A. ISBN 9788372518378.
Zobacz w Google Scholar

Morris, C. (2016). The World’s Oldest Hotel Has Been a Family Business for 1,300 Years Archived: 14 August 2016 at the Wayback Machine Fortune.
Zobacz w Google Scholar

Rouba, R. (2001). Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. ISBN 9788360655436.
Zobacz w Google Scholar

Sala, J. (2019). Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWE. ISBN 9788320823295.
Zobacz w Google Scholar

Schoellgen, S., Kunz, M.N., Salzer, J. (2019). Best Unique Hotels & Retreats: Eighty Four Rooms. teNeues. ISBN 9783961711895.
Zobacz w Google Scholar

Trzeciakowscy, M.L. (1982). W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8321003168.
Zobacz w Google Scholar

Wilczak, S. (2007). Hiszpanie zbudują nową Wielkopolskę. Poznań: Gazeta Wyborcza, wydanie: 11.7.2007.
Zobacz w Google Scholar

Wyszkowska, I., Awedyk, M. (2014). Hotele butikowe w zaadaptowanych zabytkowych kamienicach poznańskich jako atrakcja turystyczna. Turystyka i Rekreacja, 11.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne