Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

organizacja ucząca się
zarządzanie wiedzą
e-learning
innowacyjność
determinanty zdolności innowacyjnej

Jak cytować

KoziołM., & ZychE. (2014). Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 241-251. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.241251

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia e-learningu w procesie organizacyjnego uczenia się oraz prezentacja modelu systemu innowacyjności przedsiębiorstwa, jak również propozycja koncepcji analizy zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W modelu tym przedstawiono koncepcję analizy relacji pomiędzy determinantami innowacyjności organizacji a poziomem ich innowacyjności z uwzględnieniem zmiennej kontekstowej, regulującej założone relacje, tj. e-learningu. Scharakteryzowano determinanty potencjału innowacyjnego oraz determinanty zdolności innowacyjności takie jak: zarządzanie wiedzą, nowoczesność infrastruktury IT, kompetencje pracowników, zewnętrzna kooperacja w zakresie wiedzy i informacji, struktury i procesy organizacyjne. Empiryczny fragment pracy zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw regionu małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Stwierdzono, że to przede wszystkim zarządzanie wiedzą, nowoczesne technologie IT i kompetencje pracowników stanowią o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Podkreślono przy tym duży wpływ zmiennej kontekstowej w odniesieniu do innowacyjności organizacji, tj. e-learningu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.241251
PDF (English)

Bibliografia

Argyris, C. Schön, D. A. (1996). Organizational learning II. Theory, method, and practice. Reading: Addison-Wesley Publishers. ISBN 0-201-62983-6.
Zobacz w Google Scholar

Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173‒1182.
Zobacz w Google Scholar

Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Transl. by K. Bolesta-Kukułka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1375-1.
Zobacz w Google Scholar

Chłodzińska, M. (2010). E-learning a innowacyjność przedsiębiorstw [online, accessed: 2014-03-20]. Retrieved from: http://www.assecobs.pl/INCENTI/en/1682/z.
Zobacz w Google Scholar

Gloet, M., Samson, D. (2013). Knowledge management to support systematic innovation capability [online, accessed: 2014-03-12]. Retrieved from: http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_46/bp46/ks4.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Innowacje i wiedza (2006). Biuletyn Informacyjny. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, no. 3, p. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, P. (2004). Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Transl. by R. Bartołd. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-577-9.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski, T. (2004). Uczelnia jako organizacja ucząca się. In: W. Grudzewski, J. Merski (eds.). Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 83-86990-79-1.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Karaś, A. (2013). Innovativeness in tourist companies. Assessment attempt. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management, 23 (2), 131–147.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M. (2012). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia małych i średnich przedsiębiorstw. Unpublished doctoral dissertation. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Common issue of OECD and Eurostat. Polish edition based on 3rd ed. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Pichlak, M. (2011). Moderatory i mediatory innowacyjności organizacji. Współczesne Zarządzanie, 4, 22‒32.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (2013). A procedure for evaluating development potential in the area of production capacity. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management, 23 (2), 191‒204.
Zobacz w Google Scholar

Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2001). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. New York: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978111995933.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne