Podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w metodyce rekreacji ruchowej
Okładka tom 14
PDF

Słowa kluczowe

rekreacja ruchowa
metodyka rekreacji
rekreacyjne formy dydaktyczne
metody dydaktyczne
środki dydaktyczne

Jak cytować

CiućmańskiB., & Lucyna StanekL. S. (2009). Podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w metodyce rekreacji ruchowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 14(3), 179-192. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.179192

Abstrakt

Racjonalizm działalności w sferze czasu wolnego człowieka winien być oparty na wyraźnie sprecyzowanych celach oraz stosowaniu skutecznych metod ich osiągania. Istotne sposoby realizacji wolnoczasowych potrzeb rekreacyjnych obejmuje metodyka rekreacji, będąca niejako naukowym systemem. Bardzo ważnym ogniwem w działalności rekreacyjnej jest osoba organizatora a jednocześnie realizatora zajęć. Od poziomu m.in. jego wiedzy metodycznej oraz umiejętnie przyjętych sposobów realizacji zadań dydaktycznych zależy efektywność i atrakcyjność ich prowadzenia. Niezbędne jest więc posiadanie przez organizatora dokładnej znajomości dydaktycznych form, metod i środków stosowanych w procesie działalności rekreacyjnej. Stąd też treść pracy stanowi opis wybranych, istotnych składowych metodyki rekreacji fizycznej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.179192
PDF

Bibliografia

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. 2001. Teoria i metodyka rekreacji ~ zagadnienia podstawowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 83-86336-89-7.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. 1989. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna". ISBN 83-214-0570-3.
Zobacz w Google Scholar

Ożdziński J. 2001. Wybrane zagadnienia metodyki rekreacji ruchowej. W: I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński (red.). Teoria i metodyka rekreacji - zagadnienia podstawowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 83-86336-89-7.
Zobacz w Google Scholar

Toczek-Werner S. 2007. Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 978-83-89156-64-8.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski R. W. 1989. Wstęp do teorii rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej. Wydawnictwo Skryptowe nr 100. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha. ISSN 0239-8125.
Zobacz w Google Scholar

Wolańska T. 1997. Leksykon. Sport dla wszystkich - rekreacja ruchowa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne