Zachowania rekreacyjne dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

czas wolny
zachowania rekreacyjne
młodzież szkolna

Jak cytować

StanekL., & CiućmańskiB. (2010). Zachowania rekreacyjne dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 149-157. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.149157

Abstrakt

Czas wolny, jako ważna kategoria aktywności życiowej współczesnych społeczeństw pojawił się dopiero w XIX wieku i odtąd jego wymiar i znaczenie rosną. Obecnie czas wolny interpretowany jest w wieloraki sposób. W rozumieniu potocznym traktuje się go jako czas, który wymaga racjonalnego i intencjonalnego zagospodarowania. Właściwie wykorzystany czas wolny przynosi wiele korzyści nie tylko osobistych, ale i społecznych, pozwala bowiem na utrzymanie zdrowia psychofizycznego a zwłaszcza na wzbogacanie własnej osobowości i tożsamości. Kształtowanie potrzeb i postawy do aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego powinno zacząć się już w dzieciństwie, stąd też celem niniejszego opracowania jest próba określenia zachowań rekreacyjnych realizowanych w czasie wolnym dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.149157
PDF

Bibliografia

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 2003. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. Świat człowieka: encyklopedia. 2006. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14775-4.
Zobacz w Google Scholar

Gołembski (red.). 2002. Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13617-0.
Zobacz w Google Scholar

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.). 2000. Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Wyd. AWF. ISBN 83-86336-89-7.
Zobacz w Google Scholar

Kwilecka M., Brożek Z. 2007. Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 978-83-60197-37-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne