Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

wolnoczasowe zainteresowania studentów
aktywność fizyczna
czynne formy rekreacji ruchowej

Jak cytować

Ciućmański B., & StanekL. (2010). Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 103-111. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.103111

Abstrakt

W wyniku przeobrażeń, jakie zaszły w kraju w ostatnich dwudziestu latach, zarówno w sferze społeczno-gospodarczej jak i w świadomości społeczeństwa, znacznie szerzej poczęto rozumieć potrzebę aktywnego wypoczynku i jego niepodważalnego znaczenia w promocji zdrowia. Zagadnienie to jest jednak zróżnicowane, mając na uwadze poszczególne grupy społeczne. Interesującą w tym względzie zdaje się być młodzież studencka, której wolnoczasowe zainteresowania mają niejednokrotnie charakter zmienny i nietrwały, a kształtowanie tychże w tym okresie ontogenezy ma niewątpliwy wpływ na ich rozwój w dalszym życiu. Stąd, celem pracy jest próba określenia postaw studentów tarnowskich wobec czynnych form rekreacji ruchowej, w tym podejmowania celowych zachowań w tym aspekcie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.103111
PDF

Bibliografia

Kozdroń E. 2008. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej. W: Z. Dziubiński (red.) Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. ISBN 978-83-924538-5-7.
Zobacz w Google Scholar

Kuński H. 2000. Promowanie zdrowia: podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-415-7.
Zobacz w Google Scholar

Pieter J. 1975. Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław – Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Tauber R.D., Śliwiński W. 1999. Metodologia badań w dziedzinie rekreacji i turystyki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. ISBN 83-908480-2-3.
Zobacz w Google Scholar

Toczek-Werner S. (red.). 2007. Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 978-83-89156-64-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne