Tom 14 Nr 3 (2009)

Artykuły

Leszek Rudnicki
11-19
Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystyczny
PDF
Bożena Alejziak
21-39
Wyjazdy turystyczne młodzieży - cele oraz sposoby spędzania czasu : analiza porównawcza – lata 2002–2007
PDF
Anna Nowakowska
41-48
Uwarunkowania działalności jednostek turystycznych
PDF
Małgorzata Tyrańska
63-83
Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego
PDF
Daniel Puciato, Marcin Żmigrodzki
85-94
Zmiany w makrootoczeniu a funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw hotelarskich
PDF
Kazimierz Mrozowicz, Klaudia Cichy
95-110
Zarządzanie gospodarką turystyczną w świetle badań sektora hotelarskiego – wybrane problemy
PDF
Daniel Puciato
111-121
Charakterystyka bazy noclegowej w Tarnowie
PDF
Kazimierz Mrozowicz, Justyna Pelc
123-135
Zarządzanie gospodarką turystyczną w kontekście organizacji i legislacji polskiego systemu ochrony przyrody
PDF
Łukasz Popławski
139-152
Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego
PDF
Jan Siekierski, Łukasz Popławski
153-164
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
PDF
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
165-175
Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski
PDF
Bogdan Ciućmański, Lucyna Stanek
179-192
Podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w metodyce rekreacji ruchowej
PDF
Małgorzata Żychowska, Marcin Żmigrodzki, Michał Żak, Anna Majchrzak
193-203
Sprawność fizyczna i motywacja kobiet wybierających aerobik jako formę rekreacji ruchowej
PDF
Wojciech Maciejowski, Małgorzata Wiśniowska
205-217
Gabinety odnowy biologicznej w Tarnowie, ich lokalizacja oraz oferta
PDF
Wiesław Wojtanowski
219-230
Formy edukacji zdrowotnej w działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie
PDF
Małgorzata Żychowska, Marian Gawinek, Monika Nowak, Michał Żak
231-244
Zmiany inwolucyjne ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna u kobiet i mężczyzn w wieku 21-60 lat w aspekcie prozdrowotnym
PDF