Idee zrównoważonego rozwoju i ergonomii w działalności regulowanej umowami nienazwanymi
Okładka tom 29
PDF

Słowa kluczowe

ergonomia
zrównoważony rozwój
jakość

Jak cytować

ZąbekJ. (2016). Idee zrównoważonego rozwoju i ergonomii w działalności regulowanej umowami nienazwanymi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 71-83. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.7183

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących ergonomię pracy i zrównoważonego rozwoju w działalności regulowanej umowami nienazwanymi. Wykazano, że najważniejszymi przedsięwzięciami oddziałującymi na ergonomię pracy w działalności motoryzacyjnej regulowanej umowami dealerskimi (należącymi do grupy umów nienazwanych) są w szczególności: organizacja stanowisk pracy zgodnie z określonymi standardami producenta oraz utrzymywanie liczby personelu stosownie do rozmiarów działalności. Ponadto okazuje się, że następstwem funkcjonowania w systemie dealerskim jest także przestrzeganie przez organizacje określonych elementów zrównoważonej gospodarki. W efekcie podpisania umowy dealerskiej  organizacje usługowe stosują m.in. zgodny z wymaganiami marki system zarządzania odpadami oraz świadczą usługi serwisowe z wykorzystaniem coraz większej liczby części zamiennych pochodzących z materiałów biologicznych i technicznych, które mogą zostać ponownie użyte. W artykule dowiedziono istnienia elementów wspólnych ergonomii pracy i polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto wykazano, że zarówno kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju, jak i uwzględnianie czynników oddziałujących na ergonomię pracy przez właścicieli marek pozostaje w związku z dążeniem do oferowania klientom wyrobów o coraz wyższej jakości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.7183
PDF

Bibliografia

Brzustewicz, P. (2013). Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu. Marketing i Rynek, 12, 8–13.
Zobacz w Google Scholar

Brzustewicz, P. (2014). Marketing 3.0 – nowe podejście do tworzenia wartości. Marketing i Rynek, 2, 2–7.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska, E. (2003). Usługi w gospodarce polskiej. Informacja BSiE, 91, październik.
Zobacz w Google Scholar

Gawłowski, S., Listowska-Gawłowska, R., Piecuch, T. (2010). Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010–2110. Rocznik Ochrona Środowiska, 12, 127–176.
Zobacz w Google Scholar

Gąbka, J., Rusińska, M., Sierzchula, Z. (2008). Historia zarządzania jakością. Era produkcji masowej. Zarządzanie Jakością, 1, 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Górska, I. (2009). Odporność psychiczna a choroby przewlekłe na tle nerwowym uwarunkowane jakością środowiska życia człowieka. Rocznik Ochrona Środowiska, 11, 799–822.
Zobacz w Google Scholar

Grzelczak, A. (2014). Ergonomia w organizacjach pracy. Analiza wybranych aspektów na przykładzie metody ruchów elementarnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 63, 77–89.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2014). Polska 1989–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Keefe, L.M. (2004). What is the meaning of ‘marketing’? Marketing News, 38(15), 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2003). Nowoczesne koncepcje motywowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 627, 25–40.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2013). Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego. Kwartalnik Zarządzanie i Finanse, 2(6), 244–259.
Zobacz w Google Scholar

Leitner, K. (2010). Balanced Sustainability Marketing. Berlin: Verlag. ISBN 9783838114989.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński, Z. (2007). Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 5, 155–167.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielska, A. (2013). Specyfika systemu sprawiedliwego handlu i związanych z nim działań marketingowych. Handel Wewnętrzny, 3, 120–125.
Zobacz w Google Scholar

Pabian, A. (2013). Działalność promocyjna w koncepcji sustainability. Marketing i Rynek, 8, 12–17.
Zobacz w Google Scholar

Pacholski, L., Jasiak, A. (2011). Makroekonomia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 978-83-7775-045-2.
Zobacz w Google Scholar

Pniewska, K. (2012). Greenwash – marketingowa odpowiedź koncernów na współczesne przemiany społeczne, ekologiczne i gospodarcze. Marketing i Rynek, 11, 18–23.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M., Kramer, M. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 1, 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Pyziak-Szafnicka, M. (2007). Prawo podmiotowe. W: M. Safijan (red.). System prawa prywatnego. T. 1: Prawo cywilne. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-3367-0.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7444-133-X.
Zobacz w Google Scholar

TVP Info. (2015). Skandal w Volkswagenie zatacza coraz szersze kręgi [online, dostęp: 2015-11-02]. Dostępny w Internecie: http://www.tvp.info/21832204/niemcy-skandal-w-volkswagenie-zatacza-corazszersze-kregi-dotyczy-33-mln-samochodow-audi-i-skoda.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2013a). Idea zarządzania jakością w umowach nienazwanych w makroekonomicznej perspektywie. Problemy Jakości, 5, 28–37.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2013b). Przewaga konkurencyjna w świetle kryteriów wyboru marki. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 57–66.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2014a). Dualistyczne dylematy zarządzania w świetle interdyscyplinarnych paradygmatów. Organizacja i Zarządzanie, 1, 147–160.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2014b). Wpływ infrastruktury na jakość wyrobów. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 16–25.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne