Tom 39 Nr 3 (2018)

Artykuły

Anna Wojtowicz, Anna Mikos, Anna Karaś
13-23
Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw
PDF
Leszek Kozioł, Michał Woźniak, Jan Siekierski
25-35
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie
PDF
Anna Pecyna, Agnieszka Buczaj, Agata Blicharz-Kania, Piotr Maksym, Zbigniew Kobus, Zbigniew Krzysiak
37-48
Postrzeganie zjawiska mobbingu przez pracowników
PDF
Michał Kozioł, Leszek Kałkowski, Radosław Pyrek
49-64
Technologie informatyczne wykorzystywane w nauczaniu zdalnym pracowników sektora MSP
PDF
Paulina Kalinowska , Aleksandra Polak-Sopińska, Anna Mączewska
67-83
Analiza ergonomiczna stanowiska montażowego
PDF
Jarosław Wenancjusz Przybytniowski
85-101
Metoda Servqual w badaniu jakości obsługi klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych
PDF
Janusz Ząbek
103-111
Proces obsługi reklamacji konsumentów – zarys nowego podejścia
PDF
Krzysztof Sala
115-127
Hotele butikowe jako kierunek zmian w hotelarstwie na przykładzie województwa dolnośląskiego
PDF
Wojciech Świder
129-147
Efekt kontynuacji stóp zwrotu (efekt momentum) na przykładzie wybranych indeksów giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej
PDF
Piotr Adamczyk
149-158
Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej na tle średniej unijnej
PDF
Maria Dąbrowa
159-172
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej
PDF
Piotr Górski
175-183
Rola uczelni wyższych w kształtowaniu profesjonalizmu. Perspektywa studentów
PDF