Proces obsługi reklamacji konsumentów – zarys nowego podejścia
Okładka tom 39
PDF

Słowa kluczowe

zadowolenie klienta
reklamacje
zarządzanie organizacją
proces
jakość wyrobu

Jak cytować

ZąbekJ. (2018). Proces obsługi reklamacji konsumentów – zarys nowego podejścia. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39(3), 103-111. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.103111

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena reklamacji jako procesu kreującego jakość wyrobu w organizacjach ukierunkowanych na obsługę konsumentów. Podjęto w nim próbę analizy funkcjonowania reklamacji w kontekście wzajemnego oddziaływania i nakładania się dwóch grup wymagań – normatywnych i prawnych. Z kolei celem głównym niniejszej przeglądowo-badawczej pracy jest przedstawienie nowego podejścia do procesu rozpatrywania reklamacji. Wykazano, że realizacja wymagań normy PN-ISO 10002:2006 pozwala na spełnienie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących postępowania z reklamacjami. Przedstawiono także schemat procesu postępowania z reklamacjami opracowany na podstawie normy PN-ISO 10002:2006 i przepisów prawnych. Należy zwrócić uwagę, że w zaprezentowanym wzorcu mapy procesów proces postępowania z reklamacjami z racji jego rangi został umiejscowiony w grupie procesów głównych. Zorientowany na konsumenta wzorzec struktury procesów jest dowodem świadomej polityki organizacji w zakresie postępowania z reklamacjami. Oznacza to, że problem jakości wyrobów organizacji jest elementem strategii jej funkcjonowania, uwzględnianym z punktu widzenia poprawy efektywności zarządzania i przestrzegania prawa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.103111
PDF

Bibliografia

Balon, U. (2015). Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji. Handel Wewnętrzny, 2, 12–36.
Zobacz w Google Scholar

Barlow, J., Moller, C. (2001). Reklamacja czyli prezent. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301133724.
Zobacz w Google Scholar

Bretyn, A. (2015). Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 851, 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak, A., Białecka, B. (2012). Proces reklamacji jako narzędzie wspomagające proces produkcyjny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 63a(1891), 33–49.
Zobacz w Google Scholar

Kostecki, M.J. (2001). Zarabiać na niezadowolonym kliencie. Marketing w Praktyce, 3, 19–22.
Zobacz w Google Scholar

PN–EN ISO 10002:2006 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska, K. (2007). Obsługa reklamacji. Problemy Jakości, 11, 32–36.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk, J. (2009). Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumentów. W: I. Rudawska, M. Soboń (red.). Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. Warszawa: Difin. ISBN 9788376410319.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Wanagos, M. (2010). Skargi i reklamacje – jak utrzymać klienta? Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 65, 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2015a). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego. Problemy Jakości, 5, 10–17.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2015b). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego. Cz. 2. Problemy Jakości, 11, 15–21.
Zobacz w Google Scholar

Zymonik, Z., Hamrol, A., Grudowski, P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320820409.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne