Wybrane zagadnienia projektowania interfejsu człowiek-komputer dla osób niepełnosprawnych
Okładka tom 7
PDF

Słowa kluczowe

komunikowanie człowiek-komputer
osoby niepełnosprawne

Jak cytować

WołoszynP. (2005). Wybrane zagadnienia projektowania interfejsu człowiek-komputer dla osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (7), 213-219. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.213219

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące projektowania interfejsu człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych. Autor omawia koncepcję analizy ruchów praksyjnych. Koncepcja ta reprezentuje podejście silnie zorientowane na użytkownika, które pozwala uniknąć konieczności dostosowywania się człowieka niepełnosprawnego do wysokich wymagań typowego interfejsu graficznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.213219
PDF

Bibliografia

Przybyło J., Jabłoński M., Wołoszyn P., Wizyjny interfejs człowiek–komputer przeznaczony dla użytkowników niepełnosprawnych, Automatyka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003, t. 7, z. 3, s. 385-398.
Zobacz w Google Scholar

Przybyło J., Wołoszyn P, Jabłoński M., Rozpoznawanie jednostek czynnościowych mimiki twarzy dla potrzeb interfejsu człowiek-komputer, Materiały seminarium Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P., Przybyło J., Jabłoński M., Analiza przydatności metod komunikacji z komputerem w tworzeniu interfejsu dla osób niepełnosprawnych, Automatyka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003, t. 7, z. 3, s. 399-408.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P., Tadeusiewicz R., Analiza ruchów praksyjnych jako nowe narzędzie przydatne w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003, vol. 3, nr 5, s. 115-138.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne