Tom 10 Nr 1 (2007)

Artykuły

Adam Stabryła
9-21
Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć w zarządzaniu projektami
PDF
Kinga Sapała
23-40
Dobre praktyki, standardy i techniki zarządzania projektami
PDF
Andrzej Gajewski
41-50
Certyfikacja wyrobów w obszarze zharmonizowanym – znak CE
PDF
Radosław Pyrek
51-65
Przegląd metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP
PDF
Kazimierz Mrozowicz
67-90
Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego
PDF
Magdalena Artwik
91-110
Typy i charakterystyka sieci franchisingowych funkcjonujących w Polsce – wielkość zaangażowania kapitałowego inwestora
PDF
Ewa Grabińska
111-136
Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego
PDF
Renata Żaba-Nieroda
137-155
Konkurencyjność elektrowni zawodowych w Polsce w okresie wdrażania standardów ekologicznych
PDF
Małgorzata Tyrańska
157-178
Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym
PDF
Rafał Krzykawski
179-187
Technologie informacyjne i kapitał intelektualny jako filary efektywnej budowy przewagi konkurencyjnej
PDF
Janusz Morajda
189-199
Neuronowe prognozowanie szeregów czasowych metodą przesuwanego okna danych
PDF
Paweł Wołoszyn
201-213
Program Data Visualizer w badaniu przebiegów chaotycznych
PDF
Leszek Kozioł
215-230
Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego
PDF
Marzena Bac
233-242
Identyfikacja ryzyk katastroficznych dla potrzeb sektora ubezpieczeń i reasekuracji
PDF
Małgorzata Ramocka
243-251
Starożytne źródła etyki gospodarczej
PDF
Maria Dąbrowa
253-270
Uwagi o kształceniu matematycznym studentów kierunków ekonomicznych
PDF