Dobrobyt versus ubóstwo w poglądach i teoriach laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii
PDF (English)

Słowa kluczowe

laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
dobrobyt
ubóstwo
teorie ekonomii dobrobytu i ubóstwa
polityka dobrobytu i zwalczania ubóstwa
państwo dobrobytu

Jak cytować

SiekierskiJ. (2020). Dobrobyt versus ubóstwo w poglądach i teoriach laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 29-41. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.2941

Abstrakt

Motywem wyboru tematu w prezentowanym artykule jest wciąż występująca we współczesnym świecie głęboka dychotomia między dobrobytem a ubóstwem. Po drugiej wojnie światowej problem ten nie zmniejszył się, mając na uwadze występujący wyraźny podział ekonomiczny, społeczny i polityczny na kraje wysoko, średnio i słabo rozwinięte. Te ostatnie w nomenklaturze ONZ określane są jako „rozwijające” wobec poprzednio używanej nazwy: kraje Trzeciego Świata. Głównym celem opracowania jest wskazanie na dorobek naukowy w tych dziedzinach noblistów mających wpływ na politykę dobrobytu i zwalczania ubóstwa w ramach dynamicznie rozwijającej się „ekonomii dobrobytu”. Rozważania w tym zakresie – w sposób zasadny – poprzedzono omówieniem teorii ludnościowej T.R. Malthusa, a także przedstawieniem zróżnicowań dochodów w świetle teorii podziału. Osiągnięcia ekonomii dobrobytu w prekursorskich opracowaniach teoretycznych jeszcze przed drugą wojną światową odnoszą się do autorów V. Pareto, A.C. Pigou i A. Bergsona. Przedstawiono również współczesne badania na te tematy przeprowadzone przez ubiegłorocznych noblistów E. Duflo, A. Banerjee i M.R. Kremera, zajmujących się ekonomią rozwoju krajów najuboższych. W zarysie wskazano na przyjętą po drugiej wojnie światowej w części krajów zachodnich koncepcję państwa dobrobytu. Przedstawiono politykę dobrobytu i zwalczania ubóstwa w najuboższych krajach, opartą w dużej mierze na rezultatach badań laureatów Nagrody Nobla.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.2941
PDF (English)

Bibliografia

Arrow Kenneth Joseph. (2001). In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 2. Analiza naprężeń – azerbejdżański język (p. 331). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301134097.
Zobacz w Google Scholar

Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (1993). Ekonomia. Vol. 1. Transl. by B. Czarny [et al.]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320809231.
Zobacz w Google Scholar

Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Transl. by I. Budzyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301105429.
Zobacz w Google Scholar

Buttler, D. (2020). Szczepienie soczewicą. Polityka, 6, 40.
Zobacz w Google Scholar

Drabińska, D. (2002a). Debreu. In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 6. Chucyjew – Dechepare (p. 571). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301134445.
Zobacz w Google Scholar

Drabińska, D. (2002b). Dobrobytu ekonomia. In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 7. De Chirico – Dżamadat Nasr (pp. 234–235). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301135905.
Zobacz w Google Scholar

Drabińska, D. (2004). Sen. In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 24. Rozwadowski – sfyrelaton (p. 519). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301141921.
Zobacz w Google Scholar

Duignan, B. (2019). Michael Kremer: American economist [online, accessed: 2019-11-08]. In: Encyclopedia Britannica. Retrieved from: https://www.britannica.com/biography/Michael-Kremer.
Zobacz w Google Scholar

Kłobukowska, J. (2013). Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Historia i wkład do współczesnej myśli ekonomicznej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4, 144–155.
Zobacz w Google Scholar

Malthus, T. R. (1925). Prawo ludności. Transl. by K. Stein. Warszawa: nakład Gebethnera i Wolffa. (Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki).
Zobacz w Google Scholar

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (eds.). (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301144246.
Zobacz w Google Scholar

Nobel dla badacza ubóstwa i dobrobytu. (2015). Rzeczpospolita, 2402 (2015-10-13).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski, W. (2020). Indian dream. Polityka, 4(3245), 92.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson, P. A., Nordhaus, W. (1996). Ekonomia. Vol. 2. Transl. by J. Kochanowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301119063.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2010). Wkład laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych. In: J. Siekierski. Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (pp. 368–376). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 9788360633366.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J., (2012). Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20(1), 149–166. DOI: 10.25944/znmwse.2012.01.149166.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J., Sarat, S. (2006). Metody ilościowe w badaniach laureatów nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Acta Agraria at Silvestria. Series Agraria, 47, 387–396.
Zobacz w Google Scholar

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Vol. 1. Transl. by G. Wolff, O. Einfeld. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Szewioła, P. (2020). Coraz więcej emerytów jest aktywnych zawodowo. Dziennik Gazeta Prawna, 32(5185), February.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki. Vol. 2. Lublin: Wydawnictwo Delfin. ISBN 8385454039.
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia. (2015). Angus Deaton [online, accessed: 2015-10-14]. In: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Angus_Deaton.
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia. (2019a). Abhijit Banerjee [online, accessed: 2019-10-30]. In: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Abhijit_Banerjee.
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia. (2019b). Esther Duflo [online, accessed: 2019-10-26]. In: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Esther_Duflo
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne