Nomotetyczny charakter nauki Ekonomii

Słowa kluczowe

ekonomia

Jak cytować

SiekierskiJ. (2021). Nomotetyczny charakter nauki Ekonomii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 52(4), 25-36. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.2536

Abstrakt

Refleksja nad gospodarką towarzyszy ludzkości od początków działalności gospodarczej. Najpierw były to rozważania na marginesie, głównie filozofii, nie stanowiąc odrębnej dyscypliny naukowej. Termin „ekonomia” (od greckich słów: „oikos” i „nomos”) po raz pierwszy użył w czasach starożytnych Ksenofont (430-355p.n.e) uczeń Sokratesa. Później posługiwał się tym określeniem również Arystoteles (384-322 p.n.e).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.2536

Bibliografia

Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (1992). Ekonomia. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301105426.
Zobacz w Google Scholar

Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Britannica. Edycja Polska. (2005). Weber M. T. 45. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malthus, T.R. (1925). Prawo ludności. Warszawa: nakładem Gebethnera i Wolffa. Kraków: Druk W.L. Anczyca i Spółki.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak, S. (1975). Mikro- i makroekonomia dla inżynierów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301198923.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowski, M. (1995). System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Key Text. ISBN 9788364928031.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2020). Welfare Versus Poverty in the Views and Theories of the Laureates of the Alfred Nobel Prize in Economic Sciences. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(46), 29–41. DOI: 10.25944/znmwse.2020.02.2941.
Zobacz w Google Scholar

Snowdon, B., Hovard, V., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo
Zobacz w Google Scholar

Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki. T. II. Lublin: Wydawnictwo Delfin.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (1964a). Historyczna szkoła w ekonomii politycznej. T. 4. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2001). Bacon J. T. 3. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2002a). Friedman M. T. 9. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2002b). Hicks J. T. 11. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2003a). Nauka T. 18. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2003b). Nomotetyczne nauki. T. 19. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2003c). Okun A. T. 19. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2004). Prawo rynków Say’a. T. 22. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

WE PWN. (2005). Turgot A. T. 28. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia. (2019). Prawo Okuna. [online, dostęp: 2021-12-12]. Dostępny w Internecie: https://pl.m.wikipedia.org/
Zobacz w Google Scholar

wiki/Prawo_Okuna.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne