Ekonomia i ład przestrzenny. Planowanie a polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
pdf (English)

Słowa kluczowe

ekonomia konwencjonalna i przestrzenna
lokalizacja
ład przestrzenny
planowanie
teoria rozwoju regionalnego i lokalnego
polityka przestrzenna

Jak cytować

SiekierskiJ. (2021). Ekonomia i ład przestrzenny. Planowanie a polityka rozwoju regionalnego i lokalnego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 93-106. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.93106

Abstrakt

W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty działalności społeczno-gospodarczej w przestrzeni kraju, regionów i gmin. Zwrócono uwagę na formułowanie teorii lokalizacji i ładu przestrzennego w ekonomii przestrzennej, zawartych w głównych paradygmatach J.H. von Thünena, B. Webera, H. Hotellinga, W. Christallera i A. Lӧscha, a także w nowszych (współczesnych) teoriach W. Isarda, R. Sinclaira i C. Ronsarda. W dalszej części opracowania omówiono w zarysie teorie rozwoju przestrzennego-regionalnego i lokalnego. Na tej kanwie w artykule przedstawiono nowe aspekty planowania, ładu i polityki przestrzennej w Polsce, z uwzględnieniem szczebla krajowego, regionalnego (województw) oraz lokalnego (gmin i powiatów). W wyżej omawianej tematyce uwzględniono kompatybilne zagadnienia poprzedzające planowanie, tj. przygotowanie strategii rozwoju, a następnie założeń i wdrażania w praktyce gospodarczej polityki rozwoju regionalnego i lokalnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.93106
pdf (English)

Bibliografia

Becla, A., Czaja, S. (2004). Sposoby traktowania przestrzeni w teorii ekonomii. In: T. Łaguna (ed.). Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (pp. 7–22). Białystok: Wydawnictwo Ekonomika i Środowisko, 1. ISBN 8388771450.
Zobacz w Google Scholar

Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Transl. by I. Budzyńska et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301131438.
Zobacz w Google Scholar

Borys, T. (2004). Problem wymierności ładu przestrzennego. In: T. Laguna (ed.). Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (pp. 37–44). Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 1. ISBN 8388771450.
Zobacz w Google Scholar

Dahlke, P. (2017). Samorząd terytorialny w procesie kształtowania rozwoju gospodarczego regionu. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. ISBN 9788362617739.
Zobacz w Google Scholar

Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148003.
Zobacz w Google Scholar

Falkowski, J. (2016). Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin. Studia Obszarów Wiejskich, 44, 55–74.
Zobacz w Google Scholar

Gałązka, A. (2017). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Studia BAS, 1(49), 9–61.
Zobacz w Google Scholar

Lechwar, M. (2006). Ład instytucjonalny podstawą zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Prace Naukowe, 38, 71–81.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2020). Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju [online, accessed: 2020-06-13]. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/.
Zobacz w Google Scholar

Orłowska, J. (2017). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego. ISBN 9788391777275.
Zobacz w Google Scholar

Ponsard, C. (1983). History of spatial economic theory. Paris: Librairie de L’Universite. ISBN 9783642821257.
Zobacz w Google Scholar

Ponsard, C., Fustier, B. (1986). Fuzzy economics and spatial analysis. Paris: Librairie de L’Universite. ISBN 9783642821257.
Zobacz w Google Scholar

Ponsard, C. (1986). Quelques réflexions sur la théorie économique de l’équilibre spatial général. In: M. Boiteux, T. de Montbrial, B. Munier (eds.). Capital et incertitude. Essais en l’honneur de Maurice Allais (pp. 47–55). Paris: Economica. ISBN 2717810021.
Zobacz w Google Scholar

Sinclair, R. (1967). Von Thünen and urban sprawl. Annals of American Geographical Association, 57(1). Walter, I. (1956). Location and space economy: General theory relating to industrial location, market areas, land use, commerce and urban structure. Cambridge: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley. ISBN-13 9780262590051.
Zobacz w Google Scholar

Warczak, M. (2015. Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Współczesna gospodarka, 6(4), 12.
Zobacz w Google Scholar

Wielka encyklopedia powszechna PWN. (2004). Entry: Planowanie gospodarcze, 21.
Zobacz w Google Scholar

Wielka encyklopedia powszechna PWN. (2005). Entry: Strategiczne zarządzanie, 26.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski, B. (1995). Wyzwania i dylematy polskiej polityki regionalnej. Ekonomista, 1.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne