Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki
Okładka tom 3
PDF

Słowa kluczowe

czas pracy
organizacja pracy
elastyczność czasu pracy
zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak cytować

KoziołL. (2000). Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (3), 19-32. https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.1932

Abstrakt

Artykuł zawiera przedstawienie metodyki projektowania systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Autor sprecyzował podstawowe pojęcia i regulacje czasu pracy zawarte w przepisach prawa pracy. Następnie zaprezentował zarys koncepcji doskonalenia, zwłaszcza budowy systemu organizacji czasu pracy w organizacji obejmującej zarówno etapy formułowania strategii czasu pracy, jak i metody jej implementacji. Wskazał także wybrane, nowoczesne metody i techniki badawcze, pomocne przy projektowaniu tych systemów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.1932
PDF

Bibliografia

Beyer H.T., Strategische Perspektiven des Arbeitzeitmanagements [w:] K.F. Ackermann, M. Hofmann, Innovationes Arbeitszeit- und Betriebszeitmanagement, Frankfurt/Main, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Hassig K., Zeit als Wettebewerbsstrategie (Time Based Management), „Die Konfernehmung” 1994, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Machol-Zajda L., Praktyczne zasady kształtowania czasu pracy, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Maige Ch., Muller J.L., Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Kraków—Kluczbork 1997.
Zobacz w Google Scholar

Patten T.H., Organizational Development through Teambuilding, John Wiley and Sons, New York 1981.
Zobacz w Google Scholar

Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Kraków—Kluczbork 1996.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne