Zmiany w firmie a kultura organizacyjna
Okładka tom 3
PDF

Słowa kluczowe

kultura organizacji
zachowania organizacyjne
zmiany organizacyjne
zarządzanie zmianami

Jak cytować

WojtowiczA. (2000). Zmiany w firmie a kultura organizacyjna . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (3), 59-71. https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.5971

Abstrakt

Artykuł dotyczy sposobów kształtowania proefektywnościowej kultury organizacyjnej. Autorka omawia zależność między zmianą w przedsiębiorstwie a kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Jej zdaniem, nie można mówić o zmianach w organizacji bez równoczesnego przeprowadzenia procesu zmiany kultury organizacyjnej. W pewnym momencie kolejność tych procesów ulega przestawieniu - aby efektywnie wprowadzić zmianę w przedsiębiorstwie należy najpierw zmienić jej kulturę organizacyjną. W artykule przedstawia spotykane w literaturze propozycje przemian kulturowych w przedsiębiorstwie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.5971
PDF

Bibliografia

Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Aniszewska G., Gielnicka I., Firma to ja, firma to my. Poradnik kultury organizacyjnej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Spółka, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Davis S.M., Managing Corporate Culture, Cambridge 1984.
Zobacz w Google Scholar

Gouillard T.J., Kelly J.N., Transforming the Organization, New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i Spółka, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Miner J.B., Organizational Behaviour. Performance and Productivity, New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, pod red. M. Gablety, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski C., Kultura organizacyjna instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne