Kultura jako czynnik wzrostu gospodarczego
Okładka tom 16
PDF (English)

Słowa kluczowe

wzrost gospodarczy
kultura
czynniki wzrostu gospodarczego
zaufanie społeczne

Jak cytować

RamockaM. (2010). Kultura jako czynnik wzrostu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 16(2), 117-123. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.02.117123

Abstrakt

Artykuł dotyczy wpływu kultury jako istotnego czynnika wzrostu gospodarczego. Kultura rozumiana jest tu jako środowisko życia społecznego, w tym gospodarczego. Punktem wyjścia jest ukazanie kultury jako siły warunkującej oddziaływanie czynników produkcji, bezpośrednio odpowiedzialnych za poziom wzrostu gospodarczego. Wśród elementów „pozaekonomicznych” znajduje się między innymi problem zaufania społecznego, szeroko omówiony przez Francisa Fukuyamę. Artykuł przybliża także narzędzia służące analizie kultury pod kontem jej produktywności autorstwa Mariana Grondony i Jacentego Siewierskiego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.02.117123
PDF (English)

Bibliografia

Barro R., Mc Cleary R.M. 2003. Religion and economic growth. [online, accessed: 2010-07-31]. NBER Working Papers, 9682. Cambridge. Available from Internet: http://www.nber.org/papers/w9682.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Transl. by A. and L. Śliwa. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12488-1.
Zobacz w Google Scholar

Grondona M. 2003. “Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego”. In: Kultura ma znaczenie. Ed. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Transl. by S. Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. ISBN 83-7298-368-2.
Zobacz w Google Scholar

Jenks Ch. 1999. Kultura. Transl. by W. J. Burszta. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. ISBN 83-7150-705-4.
Zobacz w Google Scholar

Siewierski J. et al. 2006. Socjologia gospodarki. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-670-7.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E. 2000. “The new institutional economics: Taking stock, looking ahead”. Journal of Economic Literature, vol. 38.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne