Starożytne źródła etyki gospodarczej
Okładka tom 10
PDF

Słowa kluczowe

etyka gospodarcza
filozofia starożytna
źródła etyki

Jak cytować

RamockaM. (2007). Starożytne źródła etyki gospodarczej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 10(1), 243-251. https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.243251

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przybliżenia pochodzenia etyki gospodarczej w starożytności. Odwołuje się do dwóch podstawowych źródeł – świeckich i religijnych. Sokrates i Arystoteles byli twórcami szeroko pojętej etyki świeckiej, ale ich poglądy odegrały szczególną rolę również w kontekście zasad etyki gospodarczej. Temat pieniądza i bogactwa oraz rządzących nimi reguł był w starożytności równie popularny, jak w czasach współczesnych, stąd wielość przepisów na uczciwe życie i gospodarowanie. Drugim niezwykle istotnym źródłem wskazań etyki gospodarczej była religia. Stary Testament stanowił niezwykły zbiór pouczeń i zasad, którymi kierować powinni się ludzie gospodarujący. W przeciwieństwie do późniejszych filozofów, występowały tam konkretne wskazówki, dotyczące określonych życiowych sytuacji. Połączenie abstrakcyjnego charakteru przemyśleń starożytnych Greków z konkretnymi założeniami Starego Testamentu zaowocowało powstaniem etyki chrześcijańskiej, do dziś stanowiącej punkt odniesienia w kulturze europejskiej, także w kontekście etyki gospodarczej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.243251
PDF

Bibliografia

Arystoteles. 1982. Etyka Nikomachejska. Warszawa: PWN. ISBN 830103680X.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles. 2007. Proteptikos. Zachęta do filozofii. [konsultowano: 25.09.2007]. Dostępne w sieci www: http://filozofiauw.wikidot.com/local--files/teksty-zrodlowe/arystoteles_zacheta.doc.
Zobacz w Google Scholar

Attali J. 2003. Żydzi, świat, pieniądze. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady. ISBN 8386859806.
Zobacz w Google Scholar

Berger P.L. (red.). 1994. Etyka kapitalizmu. Kraków: Wydawnictwo Signum. ISBN 8370063772.
Zobacz w Google Scholar

Filek J. 2001. Wprowadzenie do etyki biznesu. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 8372520798.
Zobacz w Google Scholar

Grant R.M. 1994. Wczesne chrześcijaństwo i wytwarzanie kapitału. W: Berger P.L. (red.).Etyka kapitalizmu. Kraków: Wydawnictwo Signum. ISBN 8370063772.
Zobacz w Google Scholar

Krońska I. 1989. Sokrates. Warszawa: Wiedza Powszechna. ISBN 8321403212.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz. 2002. Przemiany (Metamorfozy). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa. ISBN 8372204667.
Zobacz w Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2000. Warszawa – Poznań: Pallottinum. ISBN 8388243020.
Zobacz w Google Scholar

Platon. 1958. Państwo. Tom 1. Warszawa. PWN. Ks. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Reale G. 2003. Myśl starożytna . Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 8373631283.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne