Etyka gospodarcza w społecznej nauce Kościoła katolickiego
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

etyka gospodarcza
społeczna nauka Kościoła
socjalizm
liberalizm
encyklika

Jak cytować

Ramocka M. (2009). Etyka gospodarcza w społecznej nauce Kościoła katolickiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 339-359. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.339359

Abstrakt

Artykuł stanowi podsumowujące ujęcie stanowisk Kościoła katolickiego w stosunku do zagadnień etyki gospodarczej. Przedstawia zmieniające się od pierwszych stuleci naszej ery priorytety w pojmowaniu sytuacji człowieka gospodarującego, przechodząc od klasycznych średniowiecznych rozważań nad moralnym wydźwiękiem lichwy, bogactwa czy handlu poprzez wypływające z ustrojowo-gospodarczych przemian XIX i XX wieku refleksje nad własnością prywatną i wartością ludzkiej pracy, kończąc na problemach współczesnych. Część pierwsza omawia korzenie społecznej nauki Kościoła, które sięgają średniowiecznych pism św. Ambrożego i Św. Augustyna. Istotny wkład w myślenie o gospodarce w kontekście nauczania Kościoła wnieśli również scholastycy - począwszy od Tomasza z Akwinu, skończywszy na hiszpańskiej szkole późnych scholastyków. Część druga artykułu odnosi się do klasycznego okresu Społecznej Nauki Kościoła i obejmuje nauczanie papieskie począwszy od encykliki Rerum Novarum Leona XIII, skończywszy na Laborem Exercens Jana Pawła II. Wreszcie ostatnia część odnosi się do rzeczywistości społeczno-gospodarczej powstałej po upadku muru berlińskiego i tu za przykład Społecznego Nauczania Kościoła służą wybrane encykliki Jana Pawła II publikowane po 1989 roku oraz ostatnia edycja Katechizmu Kościoła Katolickiego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.339359
PDF

Bibliografia

Agnosiewicz M. 2005. Katolicka nauka społeczna, socjalizm i kapitalizm, [on-line, dostęp: 2009-07-17]. Dostępny w Internecie: www.racjonalista.pl.
Zobacz w Google Scholar

Benedykt XVI. 2007. Caritas in Vertíate, [dokument PDF; dostęp: 2009-07-17]. Dostępny w Internecie: http://info.wiara.pl/files_upload/09/07/07/961131_Caritasinveritate.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Chafuen A.A. 2007. Wiara i wolność. Warszawa: Arwil. ISBN 978-83-60533-08-6.
Zobacz w Google Scholar

Chojnicka K. 1993. Nauczanie Społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII. Kraków: Wydawnictwo PAN. ISBN 83-85579-66-4.
Zobacz w Google Scholar

Dokumentacja Soboru Watykańskiego II. 1983. Gaudium et Spes. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M.1993. Kapitalizm i wolność. Warszawa: „Rzeczpospolita”
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. 1991. Encyklika Centesimus Annus, [on-line; dostęp: 2009-07-17]. Dostępna w Internecie: http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_2.htmlm4.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. 1983. Encyklika Laborem Exercens. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Jan XXIII. 1983. Encykliki Mater et Magistra, Pacem in Terris. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Katechizm dla dorosłych. 1999. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 83-7097-564-X.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L. 1955. Szkice o filozofii katolickiej. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Leon XIII. 1983. Encyklika Rerum Novarum. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Novak M. 1993. Liberalizm ― sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Poznań: W Drodze. ISBN 83-7033-146-7.
Zobacz w Google Scholar

Paweł VI. 1983. Encyklika Populorum Progressio. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Pius XI. 1983. Encyklika Quadragesimo Anno. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Pius XII. 1983. Przemówienie La Solennita delia Pentacoste, II Santo Natale e la Umanita Dolorente. W: Dokumenty. Nauczanie społeczne Kościoła. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. ISBN 83-00-00415-7.
Zobacz w Google Scholar

Stein P. 1989. O niektórych związkach religii z gospodarką. W: Religia i ekonomia. Warszawa: Pax. ISBN 83-211-0934-9.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski M. 2008. Moralna wyższość wolnej gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita Paweł Tobała-Pertkiewicz. ISBN 978-83-61344-00-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne