Relatywizm kulturowy w etyce życia gospodarczego. Analiza przypadku – przykład zderzenia kulturowego Japonii i Polski
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

etyka
kultura
zarządzanie
relatywizm
Japonia

Jak cytować

Ramocka M. (2010). Relatywizm kulturowy w etyce życia gospodarczego. Analiza przypadku – przykład zderzenia kulturowego Japonii i Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 67-76. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.6776

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu relatywizmu w etyce pracy i zarządzania. Przedstawia przypadek japońskiej firmy Sharp, produkującej telewizory na terenie Polski. Na przykładzie wzajemnego niezrozumienia japońskiego kierownictwa i polskich pracowników, podjęto próbę wykazania znaczenia różnic kulturowych w etyce pracy i zarządzania w odniesieniu do standardów dalekowschodnich i polskich. W pierwszej części przedstawiono przypadek. Kolejna część przedstawia zagadnienie relatywizmu kulturowego, następnie opisane zostały kryteria podziału kultur, wywodzące się w dużym stopniu z założeń o charakterze religijnym. Na koniec zostały przedstawione i skonfrontowane z polskimi wartości etyki pracy i zarządzania, właściwe dla kultury Dalekiego Wschodu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.6776
PDF

Bibliografia

Encyklopedia PWN. 2008. [online, dostęp 2008-12-03]. Dostępny w Internecie: http://encyklopedia. pwn.pl/haslo.php?id=3966979.
Zobacz w Google Scholar

Flis A. 2001. Chrześcijaństwo i Europa. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. ISBN 83-88508-22-9.
Zobacz w Google Scholar

Gesteland R.R. 2000. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13031-8.
Zobacz w Google Scholar

Hall E.T. 1999. Taniec życia. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza. ISBN 83-7200-357-2.
Zobacz w Google Scholar

Hampel-Turner Ch., Trompenaars A. 1998. Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-87286-39-7.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1282-8.
Zobacz w Google Scholar

Lewińska A. 2007. Pracowałam za grosze... „Gazeta Wyborcza” Duży Format z 26 lutego.
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski-Pomorski J. 2003. Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-017-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne