Przegląd metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP
Okładka tom 10
PDF

Słowa kluczowe

zintegrowany system informatyczny zarządzania
planowanie potrzeb materiałowych
planowanie zasobów finansowych
planowanie zasobów produkcyjnych
planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Jak cytować

PyrekR. (2007). Przegląd metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 10(1), 51-65. https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.5165

Abstrakt

W artykule przyjęto tezę, zgodnie z którą wprowadzenie komputerowo wspomaganych metod zarządzania przyczynia się do poprawy skuteczności i konkurencyjności firmy. W retrospektywny i prospektywny sposób przedstawiono rozwój metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP, podano ich zastosowanie, wady i zalety oraz klasyfikację. Na końcu opracowania zaprezentowano współczesny (najnowszy) hybrydowy system POLCA. Koncepcja kontroli przepływu materiałów (POLCA) zawiera elementy systemu ciągnionego (pull), charakterystycznego dla JIT, oraz systemu wypychania (push) cechującego tradycyjne systemy wytwarzania. Nadto wskazano na wymierne korzyści, jakie stosowanie tej metody może przynieść przedsiębiorstwu. Scharakteryzowano również zintegrowany system informatyczny zarządzania, a w głównej mierze system komputerowy wspierający planowanie i sterowanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.5165
PDF

Bibliografia

Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
Zobacz w Google Scholar

Durlik I. 2000.Inżynieria Zarządzania, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Część 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński Z. (red.). 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-76-0.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki J., Sroka H. 2001.Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania. Metody, projektowanie i wdrażanie systemów. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-44-5.
Zobacz w Google Scholar

Lech P., 2003. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa: Wyd. Difin. ISBN 83-7251-358-9.
Zobacz w Google Scholar

Metedith J.R., Shafer S.M. 2002. Operations Management for MBAs, Second Edition, Wake Forest University, John Wiley & Sons, Inc. 64
Zobacz w Google Scholar

Radosław Pyrek, Niedzielska E. (red.). 1993. Wstęp do informatyki. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0896-0.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak K. 2005. Zarys zarządzania produkcją. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1573-8.
Zobacz w Google Scholar

Suri R., Krishnamurthy A. 2003. How to Plan and Implement POLCA: A Material Control System for High – Variety or Custom – Engineered Products. Technical Report, Center for Quick Response Manufacturing.
Zobacz w Google Scholar

Waters D., 2001. Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13150-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne