Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego
Okładka tom 10
PDF

Słowa kluczowe

ład korporacyjny
nadzór korporacyjny
spółki kapitałowe
sektor publiczny w gospodarce

Jak cytować

KoziołL. (2007). Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 10(1), 215-230. https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.215230

Abstrakt

W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i znaczenia pojęcia „corporate governance” i prób spolszczenia tego terminu poprzez wprowadzenie do języka polskiego określeń: „nadzór korporacyjny”, „ład korporacyjny”. W dalszej części artykułu podano klasyfikację i krótką charakterystykę mechanizmów ładu korporacyjnego, ze zwróceniem uwagi szczególnie na instrumenty wewnętrzne tego nadzoru wraz z opisem tzw. Proefektywnościowych kontraktów. W kolejnej części artykułu wyjaśniono specyfikę spółek kapitałowych sektora komunalnego. Sporo miejsca poświęcono na omówienie tzw. Postulatów sprawnościowych ładu korporacyjnego wspomnianych spółek.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.215230
PDF

Bibliografia

Barwacz K., Kozioł L. 2006. Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Kraków: Akademia Ekonomiczna (maszynopis).
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2006. Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach.
Zobacz w Google Scholar

sektora publicznego. W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym: T. 2 pod red. A. Stabryły. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-317-7.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska E. M. 2006. Zasady ładu korporacyjnego – obowiązek czy przywilej spółki? „Master of Business Administration”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lis K.A., Sterniczuk H. 2005. Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna; Warszawa: Polski Instytut Dyrektorów. ISBN 83-8935-583-3.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz Cz. 2006. Korporacja czy spółka: problemy teorii i praktyki. W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 pod red. A. Stabryły. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-317-7.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz Cz. 2004. Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Dadej R. 2006. Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym. W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Pod red. S. Rudolfa. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-932-9.
Zobacz w Google Scholar

Ostrom E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 052-140-5998.
Zobacz w Google Scholar

Senge P. 2002. Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-87916-1-10.
Zobacz w Google Scholar

Turnbull S. 2000. Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigmus. „Social Science Research Network” (SSRN). Dostępne w Internecie: http://ssrn.com/abstract=221350.
Zobacz w Google Scholar

Wiliamson O.E. 1999. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12392-3.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyna A. (red.). 2005. Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-259-6.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak M.G. 2004. Wzrost gospodarczy: podstawy teoretyczne. Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-222-7.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne