Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie
Okładka tom 7
PDF

Słowa kluczowe

komunikowanie interpersonalne
komunikowanie w przedsiębiorstwie
zarządzanie przez motywację
motywacja do pracy
zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak cytować

Kozioł, L. (2005). Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (7), 27-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.2740

Abstrakt

Artykuł omawia istotę, znaczenie i podstawowe funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie z naciskiem na rolę komunikacji w kształtowaniu motywacji do pracy. Znaczenie komunikacji rozważane jest w praktyce nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza takich, które mają zdecentralizowane, elastyczne struktury organizacyjne i oparte są na pracy zespołowej. Autor zwraca szczególną uwagę na narzędzia i metody motywacyjnego oddziaływania komunikacji stosowane przez menedżerów. Na koniec analizuje przyczyny zakłóceń procesu komunikacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.2740
PDF

Bibliografia

Eicher J., Sztuka komunikowania się, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1995.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.

Haber L. H., Management. Zarys zarządzania firmą, WPSB, Kraków 1995.

Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. B. Wawrzyńczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.

Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja, PAN, Kraków 1998.

Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.

Pomianowska O., A kto to mówi, „Marketing Serwis" 2000, nr 4.

Raimann H., Kommunikations - Systeme, J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen 1974.

Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.

Woźniak J. W., Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, t. 1, pod red. J. Jeżaka, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.