Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie
Okładka tom 7
PDF

Słowa kluczowe

komunikowanie interpersonalne
komunikowanie w przedsiębiorstwie
zarządzanie przez motywację
motywacja do pracy
zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak cytować

KoziołL. (2005). Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (7), 27-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.2740

Abstrakt

Artykuł omawia istotę, znaczenie i podstawowe funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie z naciskiem na rolę komunikacji w kształtowaniu motywacji do pracy. Znaczenie komunikacji rozważane jest w praktyce nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza takich, które mają zdecentralizowane, elastyczne struktury organizacyjne i oparte są na pracy zespołowej. Autor zwraca szczególną uwagę na narzędzia i metody motywacyjnego oddziaływania komunikacji stosowane przez menedżerów. Na koniec analizuje przyczyny zakłóceń procesu komunikacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.2740
PDF

Bibliografia

Eicher J., Sztuka komunikowania się, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Haber L. H., Management. Zarys zarządzania firmą, WPSB, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. B. Wawrzyńczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja, PAN, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pomianowska O., A kto to mówi, „Marketing Serwis" 2000, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Raimann H., Kommunikations - Systeme, J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen 1974.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak J. W., Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, t. 1, pod red. J. Jeżaka, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne