Proces informatyzacji i budowy systemu informatycznego zarządzania w organizacji non profit : Studium przypadku
Okładka tom 7
PDF

Słowa kluczowe

informatyczne systemy zarządzania
zarządzanie placówkami służby zdrowia
organizacje non-profit
szpitalnictwo
studium przypadku

Jak cytować

WojtowiczA. (2005). Proces informatyzacji i budowy systemu informatycznego zarządzania w organizacji non profit : Studium przypadku . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (7), 169-179. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.169179

Abstrakt

W zarządzaniu współczesną organizacją techniki informatyczne zajmują szczególne miejsce, gdyż w dużej mierze obieg informacji jest możliwy i realizowany poprzez ich użycie. Informatyzacja jest koniecznością wymuszoną przez otoczenie organizacji. Dotyczy to zarówno organizacji rynkowych działających dla zysku, jak i organizacji non profit. Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie wybranego szpitala procesu jego informatyzacji i tworzenia systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania tą placówką.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.169179
PDF

Bibliografia

Barczak B., Bartusik K., Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Materiały Konferencji Naukowej Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kacała J., Organizacje usługowe a otoczenie konkurencyjne (na przykładzie szpitali klinicznych) [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Materiały Konferencji Naukowej Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński Sz., Rola rejestru usług medycznych w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Materiały Konferencji Naukowej Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Materiały wewnętrzne Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa firmy Computerland: www.computerland.pl.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie: www.ssz.tar.pl.
Zobacz w Google Scholar

Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne