Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej
Okładka tom 39
PDF

Słowa kluczowe

poziom życia
poziom rozwoju społecznego
wartości progowe
metoda dystansowa
wskaźnik HDI

Jak cytować

DąbrowaM. (2018). Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39(3), 159-172. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.159172

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja dwóch metod statystycznych wykorzystywanych w badaniu poziomu życia: 1) procedury statystycznej, nazwanej metodą dystansową (lub genewską); 2) wskaźnika HDI (ang. Human Development Index). Analiza rozważań teoretycznych i formuł matematycznych była podstawą do zaprezentowania w sposób syntetyczny głównych założeń metody dystansowej (genewskiej) oraz przedstawienia metodologii konstrukcji wskaźnika poziomu rozwoju społecznego HDI. Metodą wykorzystaną w realizacji powyższego celu była również analiza danych opublikowanych w oficjalnych źródłach – raportach UNDP – a dotyczących pozycji Polski w rankingu państw ze względu na poziom życia. Analizę poprzedzono uwagami metodologicznymi wyjaśniającymi zasady klasyfikacji państw oraz sposoby budowy wskaźnika HDI, którego konstrukcja stanowi w pewnym sensie uogólnienie metody genewskiej. Zaprezentowano również sposób kalkulacji wskaźnika HDI dla Polski w wybranych latach. Opierając się na przedstawionych wynikach badań, można zauważyć, że wartość tego wskaźnika dla Polski systematycznie rośnie, a kraj zapewnia sobie coraz wyższą pozycję w rankingu. W przedstawionym opracowaniu zasygnalizowano zarówno wady, jak i zalety przedstawionych procedur.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.159172
PDF

Bibliografia

Barro, R., Lee, J.-W. (2010). Barro-Lee Educational Attainment Dataset [online, dostęp: 2010-01-25]. Dostępny w Internecie: http://www.barrolee.com/.
Zobacz w Google Scholar

Berbeka, J. (2006). Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372523215.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowa, M. (2011). Study in standard of living – methodology of structure of selected indicators. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 67–82.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat. (2013). European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) [online,
Zobacz w Google Scholar

dostęp: 2018-07-20]. Dostępny w Internecie: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/europeanunion-statistics-on-income-and-living-conditions.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska, S., Boni, M. (red.). (2006). Nowe dylematy polityki społecznej. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ISBN 9788371784064.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski, S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301182205.
Zobacz w Google Scholar

Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 832880244X.
Zobacz w Google Scholar

Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia. W: T. Panek (red.). Statystyka społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817201.
Zobacz w Google Scholar

UNDP. (2010a). Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 20th anniversary edition [online, dostęp: 2011-02-20]. New York: United Nations Development Programme. ISBN 9780230284456. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf.
Zobacz w Google Scholar

UNDP. (2010b). Frequently Asked Questions: Human Development Index (HDI) [online, dostęp: 2017.05.20]. New York: United Nations Development Programme. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/en/faq-page/human-development-index-hdi#t292n37.
Zobacz w Google Scholar

UNDP. (2015), Human Development Report 2015: Work for Human Development [online, dostęp: 2017-03-20]. New York: United Nations Development Programme. E-ISBN 978-92-1-057615-4. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf.
Zobacz w Google Scholar

UNDP. (2016). Human Development Report 2016: Human Development for Everyone [online, dostęp: 2017-04-25]. New York: United Nations Development Programme. E-ISBN: 978-92-1-060036-1. Dostępny w Internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 8372520658.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne