Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie
Okładka tom 39
PDF

Słowa kluczowe

czas pracy
system czasu pracy
metoda pracy

Jak cytować

KoziołL., WoźniakM., & SiekierskiJ. (2018). Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39(3), 25-35. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.2535

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę całościowego spojrzenia na uwarunkowania i determinanty czasu pracy z jednej strony oraz – z drugiej – na funkcje czasu pracy. Uznano, że potrzebne jest także spojrzenie bardziej analityczne, uwzględniające szczegółowe determinanty czasu pracy, które wymagają pogłębionych analiz. Jako przedmiot analizy wybrano determinanty prawne, uwarunkowania techniczno-technologiczne i ekonomiczne, aspekty społeczne, w szczególności ergonomiczne. Efektem tych analiz było znalezienie strategicznego łącznika, który może zapewnić spójność celów między elementami systemu wytwórczego a elementami czasu pracy. Określono go jako metodę pracy. Obok tego w artykule zawarto propozycję koncepcji analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, zaprezentowano również wyniki badań empirycznych. Badania empiryczne przeprowadzono w przedsiębiorstwie sektora koksowniczego oraz w przedsiębiorstwie branży gastronomicznej. Przyjęto tezę zakładającą odpowiedniość między systemem czasu pracy a metodą pracy. W szczególności uznano, że osiągnięcie maksymalnego pułapu wytwórczego możliwe jest tylko dzięki dopasowaniu systemu czasu pracy do elementów (komponentów) metody pracy. Wśród elementów wyróżniono uwarunkowania techniczno-technologiczne, elementy systemu pracy oraz determinanty społeczne, zwłaszcza ergonomiczne warunki pracy. Zmiana któregoś z nich powoduje przekształcenie metody pracy, co z kolei wymaga odpowiedniej korekty systemu czasu pracy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.2535
PDF

Bibliografia

Barzycka-Banaszczyk, M. (2007). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788374837460.
Zobacz w Google Scholar

Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8371772564.
Zobacz w Google Scholar

Janus, E. (2016). Dylematy zawodowe freelancera – od bezpieczeństwa zatrudnienia do niezależności. Humanizacja Pracy, 49(1), 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2000). Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa. ISBN 8387493015.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 38(2), 101–117.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374177757.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra, W. (2011). Uwarunkowania instytucji czasu pracy. W: L. Florek (red.). Czas pracy (s. 13–34). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326410475.
Zobacz w Google Scholar

Walczyna, A., Łucjan, I. (2012). Postęp techniczny a humanizacja pracy. Postępy Nauki i Techniki, 12, 190–198.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne