Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

regulacja procesów gospodarczych
ordo liberalizm
regulacje na rynku pracy
regulacje w sektorze telekomunikacyjnym

Jak cytować

ŚliwaR. (2006). Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 77-90. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.7790

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie w świetle koncepcji ordoliberalnych zasadności ingerencji państwa w gospodarce. Omówiono istotę regulacji w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej. Ordoliberalizm został następnie porównany do liberalnego i keynesowskiego podejścia do wybranych obszarów działania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z istnieniem monopoli. Zarysowano działanie rynków pracy i usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do stosowanych na nich regulacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.7790
PDF

Bibliografia

Acemologu D. 2005. Politics and economics in weak and strong states. "Journal of Monetary Economics”, vol. 52.
Acocel1o N. 2002. Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13821-1
Albert M. 1994. Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum. ISBN 83-7006289-X.
Kaczmarek T.T. 1997. Cud gospodarczy Niemiec Ludwiga Erharda koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Warszawa: Societas.
Kahn A.E. 1990. The economics of regulation: principles and institutions. London: The MIT Press.
Kalina-Prasznic U. (red.). 2003. Regulowana gospodarka rynkowa: wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-10-8.
Keynes J.M. 2003. Ogólna teoria procentu, pieniądza i zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14033-X.
Kryńska E. 2001. Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS. ISBN 83-87890-25-1.
Lewandowski J. 1991. Neoliberałowie wobec współczesności. Wyd. 2. Gdynia: Atest. ISBN 83-85156-04-6.
Pszczółkowski T.G. 1990. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Ordoliberalizm. Warszawa-Kraków: PWN.
Ricketts M. 2002. The economics of business enterprise: an introduction to economic organization and the theory of the firm. 2nd ed. Cheltenham (UK); Northampton (USA): Edward Elgar. ISBN 1840645245.
Stiglitz J.E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14338-X.
Thieme M. J. 1995. Społeczna gospodarka rynkowa, red. nauk. M. Goliński. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-711035-52-2.
Wiśniewski Z. 1999. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-2311058-1
Zagóra-Jonszta U. 1999. Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec: możliwości jej realizacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE. Prace Naukowe. ISBN 83-7246-145-7.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne