Istota niezależności regulacji w gospodarce opartej na konkurencji. Przykład telekomunikacji
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

konkurencyjny ład gospodarczy
niezależność regulatora
relacje agencyjne w regulacji
regulacje w telekomunikacji

Jak cytować

Śliwa R. (2009). Istota niezależności regulacji w gospodarce opartej na konkurencji. Przykład telekomunikacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 53-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.5364

Abstrakt

Artykuł traktuje o roli regulacji rynkowych w warunkach, które odstają od warunków pełnej konkurencji. Dążenie do generowania wyników bliskich tym, jakie daje konkurencja doskonała w warunkach szerokiego spektrum różnych form rynkowych, obok zasad konstytutywnych narzuca potrzebę wdrażania zasad regulujących. Dla osiągania wysokich poziomów skuteczności - kształtowania korzystnych relacji w stosunkach regulacyjnych - regulator potrzebuje silnego wsparcia w postaci stabilnego prawa i profesjonalnej kadry ekspertów. A to wymusza konieczność niezależności regulatora.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.5364
PDF

Bibliografia

Analiza funkcjonalna TP S.A. 2008. Raport KPMG Advisory, Kancelarii Grynhoff, Woźny, Maliński oraz Instytutu Łączności.
Zobacz w Google Scholar

Eucken W. 2003. Polityka porządku konkurencji ‒ zasady konstytuujące. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. Warszawa: Wyd. PTE. ISBN 83-7331-149-1.
Zobacz w Google Scholar

Eucken W. 2005. Podstawy polityki gospodarczej. Poznań: Wyd. Poznańskie. ISBN 83-7177-216-5.
Zobacz w Google Scholar

Fiorina M. P. 1982. Legislative Choice of Regulatory Forms: Legal Process or Administrative Process? “Public Choice” no 39.
Zobacz w Google Scholar

Gilardi F. 2001. Principal-agent Models go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation. ECPR General Conference. Canterbury, UK.
Zobacz w Google Scholar

Gilardi F. 2002. Policy Credibility and Delegation of Regulatory Competencies to Independent Agencies: a Comparative Empirical Consideration. “Journal of European Public Policy” no. 9.
Zobacz w Google Scholar

Hayek von F. A. 2003. Droga do zniewolenia. Kraków: Arcana. ISBN 83-86225-1-4.
Zobacz w Google Scholar

Historia urzędu regulacyjnego w Polsce. 2008. [on-line; dostęp 2008-10-24], Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dostępny w Internecie: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Le-adO 1 &news_cat_id= 158&news_id=l 317&layout= 1 &page=text.
Zobacz w Google Scholar

Kahn A. 1996. Argentina - the Reform of Regulation: an overview. Washington: World Bank.
Zobacz w Google Scholar

Kawka I. 2006. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w UE: problematyka prawna. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7444-253-1.
Zobacz w Google Scholar

Kessides I.N. 2004. Reforming Infrastructure: Privatization, Regulation and Competition. Washington: World Bank; Oxford University Press. ISBN 0821-350706.
Zobacz w Google Scholar

Laffont J.J., Rey P., Tirol e J. 1998. Network Competition: I. Overview and Non--Discriminating Pricing. “The Rand Journal of Economics” no. 29(1).
Zobacz w Google Scholar

Laffont J.J., Tirole J. 2002. Competition in Telecommunications. London ‒ Cambridge: MIT Press. ISBN 0262-1-222-35.
Zobacz w Google Scholar

Levy B., Spiller P. et al. 1993. Regulations, Institutions, and Commitment in Telecommunications: a Comparative Analysis of Five Country Studies, “The World Bank Research Observer”.
Zobacz w Google Scholar

Majone G. 2005. Strategy and Structure. The Political Economy of Agency Independence and Accountability. In: Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation: Proceedings of an Expert Meeting in London. OECD
Zobacz w Google Scholar

Majone G., Surdej A. 2006. Regulatory Agencies in Economic Governance. The Polish Case in a Comparative Perspective. “KICES Working Papers” no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Noll R.G. 1999. Telecommunications Reform in Developing Countries. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies Working Paper 99-10.
Zobacz w Google Scholar

Pysz P. 2008. Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-01-15483-7.
Zobacz w Google Scholar

Raport [2009] o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2008 rok. [dokument pdf; dostęp: 2009-06-14]. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dostępny w Internecie: http://www.uke.gov.pl/_gAllery/17/62/17626/Raport_o_stanie_rynku^telekomunikacyjnego_za_2008_rok_v3.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Sappington D.E.M., Stiglitz J. 1987. Privatization, Information and Incentives. “Journal of Policy Analysis and Management” no. 6(4).
Zobacz w Google Scholar

Smith W. 1997. Utility Regulators ‒ the Independance Debate. Public Policy for the Private Sector, Note 127. Washington: World Bank.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie [2003] z działalności Prezesa URTiP w 2003 roku. [on-line; dostęp: 2009-06-14]. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dostępny w Internecie: http://www.uke.gov.pl/uke/in-dex.jsp?place=Lead01 &news_cat_id= 157&news_id= 1027&layout=9&page=text
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie [2008] z działalności Prezesa UKE w 2008 roku. [dokument pdf; dostęp: 2009-06-14]. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dostępny w Internecie: http://www.uke.gov.pl/ _gAllery/16/60/16607/Sprawozdanie_UKE_2008.pdf
Zobacz w Google Scholar

Wydro K.B. 2000. Telekomunikacyjne agencje regulacyjne. „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” nr 3-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne