Instytucje porządku gospodarczego w koncepcjach polityki gospodarczej ordoliberalizmu
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

otoczenie instytucjonalne
porządek społeczny
konstruktywizm
ład gospodarczy
transformacja gospodarcza

Jak cytować

ŚliwaR., & WalągP. (2009). Instytucje porządku gospodarczego w koncepcjach polityki gospodarczej ordoliberalizmu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 245-256. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.245256

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono ujęcie instytucji w świetle rozważań ordoliberalnych ekonomistów – Euckena W. i Erharda L. – o konkurencyjnym porządku gospodarczym. Konsekwencji i spójności posunięć z zakresu polityki gospodarczej przeciwstawiane są błędy wynikające z dyskrecjonalnego uprawiania polityki gospodarczej, które skutkują utratą całościowego spojrzenia na gospodarkę. Transformacja ujmowana w świetle potrzeby szybszego tempa zmian nie może być oderwana od silnego wpływu państwa na kształtowanie ładu gospodarczego, stąd skazana jest ona na konstruktywizm jako na podejście najbardziej możliwe choć wysoce niedoskonałe.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.245256
PDF

Bibliografia

Albert M. 1994. Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum. ISBN 83-7006-289-X.
Zobacz w Google Scholar

Bałtowski M., Miszewski M. 2006. Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14628-3.
Zobacz w Google Scholar

Eggertsson T. 1999. Economic Behaviour and Institutions. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Eucken W. 1990. Die Grundsatze der Wirtschaftpolitik. Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Zobacz w Google Scholar

Eucken W. 2003. Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące. W: Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. Warszawa: Wydawnictwo PTE. ISBN 83-7331-149-1.
Zobacz w Google Scholar

Fourastie J. 1972. Myśli przewodnie. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F. 2005. Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Rebis. ISBN 83-7301-595-7.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J. 2005. Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. „Ekonomista” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gootman G. 1993. Volkswirtschaftslehre. Eine Ordnungs theoretische Einführung. Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Hayek von F. A. 1973. Law, Legislation and Liberty. Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Hockuba Z. 1993. Gospodarka chaosu: transformacja a regulacja ekonomiczna. „Ekonomista” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Hockuba Z. 1995. Państwo a proces transformacji gospodarki: aspekty instytucjonalne. „Ekonomista” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lissowska M. 1999. Dynamika instytucji w okresie transformacji. „Gospodarka Narodowa” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Martens B. 2004. The cognitive mechanics of economic development and institutional change. London-New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. 2006. Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja? W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polaszkiewicz, J. Boehlke. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-1868-X.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Pysz P. (red.). 2003. Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 83-7331-149-1.
Zobacz w Google Scholar

North D. C. 1997. Prologue. W: The Frontiers of the New Institutional Economics. Ed. J.N. Drobak, J.V.C. Nye. San Diego [etc.]: Academic Press.
Zobacz w Google Scholar

Porwit K. 2001. Przesłanki przyszłej ewolucji systemowej w Polsce. W: Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Red. K. Porwit. Warszawa: INE PAN.
Zobacz w Google Scholar

Pysz P. 2005. Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej. „Ekonomista” nr 1, s. 77-78.
Zobacz w Google Scholar

Pysz P. 2008. Społeczna gospodarka rynkowa: ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15483-7.
Zobacz w Google Scholar

Ropke W. 1994. Die Lehre von der Wirtschaft. Auf. 13. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski Z. 2003. O ustroju społeczno-gospodarczym. W: Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm? Red. J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska. Warszawa: RSSG. Raport nr 22, s. 30-33.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J. 2004. Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14205-7.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12392-3.
Zobacz w Google Scholar

Wunsche H.F. 2005. Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej - lekcja ekonomii politycznej w ujęciu Ludwiga Erharda. W: Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE. ISBN 83-912278-6-3.
Zobacz w Google Scholar

Ząbkowicz A. 2003. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. „Ekonomista” nr 6.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne