Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?
Okładka tom 24
PDF

Słowa kluczowe

innowacyjność
innowacje
działalność innowacyjna
przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie

Jak cytować

DąbrowaM. (2014). Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 71-83. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.7183

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma stanowić pewną przeciwwagę dla entuzjazmu, z jakim w wielu opracowaniach przedstawia się innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Dużo pisze się na temat działań innowacyjnych organizacji, przedsiębiorstw czy korporacji, podczas gdy wielokrotnie, pomimo posiadanego przez te podmioty potencjału innowacyjnego, opisywane działania nie zawsze mogą być zaliczane do przełomowych, liczących się w świecie rozwiązań innowacyjnych. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie sformułowane w tytule. Metodą wykorzystaną w realizacji tego celu była analiza wybranych danych opublikowanych w oficjalnych źródłach (Komisja Europejska, GUS). Zaprezentowano wyniki najnowszego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej oraz pozycję Polski w przedstawionym rankingu. Analiza ta została poprzedzona uwagami metodologicznymi, wyjaśniającymi zasady klasyfikacji państw oraz sposoby budowy wykorzystywanych wskaźników. W dalszej części przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw oraz sposobów finansowania tej działalności, opierając się na badaniach opublikowanych przez GUS. Artykuł jest nie tylko przeglądem informacji zgromadzonych w podanych źródłach, ale przynosi również własne spostrzeżenia i wnioski, które potwierdzają tezę zawartą w sposób niejawny w tytule: gospodarka w Polsce powinna przejść jeszcze wiele przeobrażeń, aby można ją było nazwać gospodarką w pełni innowacyjną.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.7183
PDF

Bibliografia

EC (2013). Innovation Union Scoreboard 2013. European Commission. ISBN 978-92-79-27583-8. DOI: 10.2769/72530.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2013). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1640-3630.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2013a). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012. Informacja sygnalna [PDF, dostęp: 2014-01-15]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Szczecinie. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/dzial_innow_przed__sek_usl_2010_2012.pdf.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2013b). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 2083-2672.
Zobacz w Google Scholar

Portal Funduszy Europejskich (2014). Program Innowacyjna Gospodarka [online, dostęp: 2014-02-20]. Dostępny w Internecie: http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne