Specyfika tekstu matematycznego i jego lektury
Okładka tom 18
PDF

Słowa kluczowe

język matematyczny
kształcenie matematyczne
lektura tekstu matematycznego
dydaktyka matematyki

Jak cytować

DąbrowaM. (2011). Specyfika tekstu matematycznego i jego lektury . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 18(1), 161-172. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.161172

Abstrakt

Niniejsze opracowanie powstało w nawiązaniu do toczących się w środowisku akademickim dyskusji dotyczących niechęci studentów do korzystania z podręczników akademickich. Zwrócono w nim uwagę na zagadnienie bardziej szczegółowe: na problemy w korzystaniu przez studentów studiów ekonomicznych (w tym kierunku "zarządzanie") z akademickich podręczników do matematyki. Problemy te w dużej mierze są spowodowane czynnikami niezależnymi od studentów. Język matematyczny charakteryzuje się bowiem specyficznymi cechami: symboliką, formalnym zapisem, zwrotami odmiennymi niż w języku potocznym, wykorzystaniem rysunków (wykresów), które należy interpretować. Student, który na wcześniejszym etapie kształcenia nie był przygotowany do korzystania z tekstów matematycznych, napotyka na barierę - postrzega tego typu teksty jako hermetyczne, trudne do zrozumienia. W początkowej części artykułu omówiono, opierając się na literaturze z zakresu dydaktyki matematyki, na czym polega specyfika języka matematycznego oraz jakie cechy odróżniają tekst matematyczny od innych tekstów. Lektura tekstu matematycznego wymaga od czytelnika szczególnej aktywności matematycznej, co zostało w tym miejscu zasygnalizowane. W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki badań dotyczących roli podręczników do matematyki w procesie kształcenia na studiach ekonomicznych. Zaprezentowano również klasyfikację dostępnych na rynku wydawniczym podręczników do matematyki, przeznaczonych dla studentów kierunków ekonomicznych, pod względem koncepcji ich konstrukcji. W części końcowej zamieszczono wnioski, które jednocześnie stanowią odpowiedź na sformułowane wcześniej pytania. Rozważania kończy lista heurystycznych reguł, które mogą ułatwić studentom pracę z tekstem matematycznym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.161172
PDF

Bibliografia

Archibald G.C., Lipsey R.G. 1989. An Introduction to a Mathematical Treatment of Economics. London: Weidenfeld and Nicolson.
Zobacz w Google Scholar

Izugala J., Sieczko A., Szal B. 2006. Koncepcje podręczników akademickich do matematyki dla studentów studiów ekonomicznych. [w:] Treliński G. (red. nauk.). Edukacja matematyczna na i studiach ekonomicznych. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, s. 127-143.
Zobacz w Google Scholar

Hoy M. i in. 2001. Mathematics for Economics. London: The MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Jacques I. 2003. Mathematics for Economics and Business. Essex: Financial Times Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Konior J. 2002a. Budowa i lektura tekstu matematycznego. Podstawy nauki czytania tekstów matematycznych w szkole. (Przedruk z: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1998). [w:] J. Żabowski (red.). Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. Cz. 4. Prace prof. dr. hab. Jana Koniora. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, s. 255-286.
Zobacz w Google Scholar

Konior J. 2002b. Dlaczego uczyć czytania i redagowania tekstów matematycznych. (Przedruk z: "Nauczyciele i Matematyka", 1998, nr 26). [w:] Żabowski J. (red.). Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. Cz. 4. Prace prof. dr. hab. Jana Koniora. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, s. 287-291.
Zobacz w Google Scholar

Konior J. 2002c. Praca ucznia z tekstem matematycznym w świetle realizacji celów zreformowanego nauczania. (Przedruk z: "Matematyka", 2000, nr 6). [w:] Żabowski J. (red.). Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. Cz. 4. Prace prof. dr. hab. Jana Koniora. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, s. 315-325.
Zobacz w Google Scholar

Krygowska Z. 1977. Zarys dydaktyki matematyki. Cz. 2. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Krygowska Z. 2003. Główne problemy i kierunki badań współczesnej dydaktyki matematyki. (Przedruk z: "Dydaktyka Matematyki", 1981, nr 1 ). [w:] Żabowski J. (red.). Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. T. 1. Prace prof, dr Anny Zofii Krygowskiej. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, s. 127-176.
Zobacz w Google Scholar

Nowecki B. 2001. Lektura tekstu matematycznego na przykładzie zadań. (Przedruk z: "Oświata i Wychowanie", wersja B 15, "Dydaktyka Matematyki", 1984 [535]). [w:] Żabowski J. (red.). Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. T. 2. Prace prof. dr. hab. Bogdana J. Noweckiego. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, s. 71-79.
Zobacz w Google Scholar

Soper J. 1999. Mathematics for Economics and Business. Oxford: Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Steen L.A. 1983. Matematyka dzisiaj. [w:] Steen L.A. (red.). Matematyka współczesna - dwanaście esejów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Zobacz w Google Scholar

Tietze J. 2003. Übungsbuch zur angewandten Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Vieweg Verlag.
Zobacz w Google Scholar

Turnau S. 1990. Wykłady o nauczaniu matematyki. Warszawa: PWN
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne