Wpływ wymogów ochrony środowiska na zmiany ceny energii elektrycznej w Polsce
Okładka tom 11
PDF

Słowa kluczowe

standardy ekologiczne
ochrona środowiska
energia
ceny energii elektrycznej

Jak cytować

DąbrowaM., & Żaba-NierodaR. (2008). Wpływ wymogów ochrony środowiska na zmiany ceny energii elektrycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 103-116. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.103116

Abstrakt

Dostosowanie się polskich elektrowni do rygorystycznych wymogów ochrony środowiska powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów. W sposób szczególny zaostrzone normy środowiskowe dotyczą dużych źródeł spalania paliw. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędne są modernizacje i budowa nowych mocy wytwórczych w elektroenergetyce. Sytuacja ta powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych i kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W sposób szczególny będzie to miało odzwierciedlenie w spadku udziału w rynku, wzroście kosztów wytwarzania energii i wzroście cen energii elektrycznej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.103116
PDF

Bibliografia

Berbeka J., Berbeka K. Analiza zmian obciążeń budżetów domowych z tytułu wdrożenia dyrektyw 88/609/EEC oraz 2001/80/WE, Biuletyn URE.
Zobacz w Google Scholar

Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię, 2000, 2004, ARE S.A., Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa URE 6/2008 w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym, Warszawa, 6 marca 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Michalski E. 2005, Marketing, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14051-8.
Zobacz w Google Scholar

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. 2005. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – projekt. 2007. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne