Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Okładka tom 40
PDF (English)

Słowa kluczowe

szkolenia e-learningowe
bariery wykorzystania e-learningu
sektor MSP

Jak cytować

KoziołM., MikosA., & LeśniakK. (2018). Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 40(4), 13-23. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.04.1323

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn niskiego wykorzystania szkoleń e-learningowych w sektorze MSP i wskazanie sposobów ich ograniczenia, jak również prezentacja wyników badań empirycznych. Do realizacji tak nakreślonego celu wykorzystano: analizę wyników badań poprzedników oraz kwestionariusz ankiety. Badania w swym zakresie obejmowały wewnętrzne przyczyny niskiego wykorzystania szkoleń e-learningowych, a więc odnosiły się do sfery decyzyjnej przedsiębiorstwa. Zidentyfikowano istnienie licznych barier o charakterze finansowym, personalnym i informacyjnym, nadto wskazano na brak spójnego systemu zarządzania szkoleniami i wiedzą oraz na słabą współpracę z innymi podmiotami sektora. Zewnętrzne przyczyny są następstwem między innymi słabej znajomości zasad i sposobów cybernetycznego uczenia się i komunikacji, braku zainteresowania i wykorzystania narzędzi IT określonych mianem „internetu rzeczy”, czy wreszcie niskiego, mało satysfakcjonującego work-life balance.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.04.1323
PDF (English)

Bibliografia

Bargij, J. (2014). Work-life balance, czyli balansowanie między pracą a życiem osobistym [online, accessed: 2016-02-15]. Ready for Future. Wrocław: Fundacja Educover. Retrieved from: http://educover.pl/czaspismo/work-life-balance-czyli-balansowanie-miedzy-praca-a-zyciem-osobistym/.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe. In: S. Borkowska (ed.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 838789057X.
Zobacz w Google Scholar

Brill, J. (2014). The Internet of things: Building trust and maximizing benefits through consumer control. Fordham Law Review, 83 (1), 205–217.
Zobacz w Google Scholar

Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów od spraw personalnych. Transl. by G. Łuczkiewicz. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355515.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska, A. (2014). Oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301180003.
Zobacz w Google Scholar

Drath R., Horch A. (2014). Industrie 4.0: Hit or hype? IEEE Industrial Electronic Magazine, 8 (2), 56–58.
Zobacz w Google Scholar

Kienzler, I. (2003). Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski. Gdynia: IVAX. ISBN 8388134116.
Zobacz w Google Scholar

Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work-life balance słów kilka [online, accessed: 2016-02-15]. In: Jobs.pl. Katowice: Jobs.pl SA. Retrieved from: www.jobs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o-work-life-balance-slow-kilka.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M. (2018). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Pelplin: Bernardinum.
Zobacz w Google Scholar

López, T. S., Ranasinghe, D. C., Harrison M., McFarlane, D. (2012). Adding sense to the Internet of Things. Personal and Ubiquitous Computing, 16 (3), 291–308.
Zobacz w Google Scholar

Mącik, R. (2016). „Internet rzeczy” – postrzegane przez młodych konsumentów korzyści i zagrożenia – wyniki badań wstępnych. In: J. Moczydłowska, Z. Patora-Wysocka (eds.). Nowe trendy w zarządzaniu – perspektywa marketingowa i personalna (pp. 11–27). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (4), part 3. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
Zobacz w Google Scholar

Monster Polska. (2016). Sukces to równowaga = balans między życiem zawodowym a osobistym [online, accessed: 2016-02-15]. Monster Polska. Retrieved from: http://informacje.monsterpolska.pl/sukces-to-rownowaga-balans-miedzy-zyciem-zawodowym-a-osobistym/article.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Morgan, G. (ed.). (1983). Beyond method: Strategies for social research. Newbury Park: Sage Publications. ISBN 0803919735.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2018). Work-Life Balance [online, accessed: 2018-11-20]. In: OECD Better Life Index. Retrieved from: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/.
Zobacz w Google Scholar

Ożadowicz, A. (2014). Internet rzeczy w systemach automatyki budynkowej. Napędy i Sterowanie, 12, 88– 93.
Zobacz w Google Scholar

Samojlik, M. (2015). Work-life balance [online, accessed: 2016-02-15]. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Retrieved form: www.ecam.ohp.pl/-/work-life-balance-71323.
Zobacz w Google Scholar

Tchibo. (2015). Work-life balance: równowaga praca – rodzina [online, accessed: 2015-01-04]. Warszawa: Tchibo. Retrieved from: http://www.tchibo.com/content/1000076/-/pl/kariera/work-life-balance.html;jessionid=36DFFC364F41CDD1C050705D6C6BB5C.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne