Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie
Okładka tom 32
PDF (English)

Słowa kluczowe

absencja w pracy
absencja chorobowa
system zarządzania absencją w organizacji
wyniki przedsiębiorstwa
dobrostan pracowniczy

Jak cytować

KoziołL., MuszyńskiZ., & KoziołM. (2016). Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 32(4), 59-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.5973

Abstrakt

W wielu przedsiębiorstwach zarządzanie absencją jest podyktowane regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz pragmatyką menedżerską sprowadzającą się głównie do kontroli nieobecności i dyscyplinowania pracowników. W ostatnich latach podejście firm do pracowników zmienia się. Dbałość o ich kondycję, zaangażowanie i satysfakcję z pracy nie jest już postrzegana jako obowiązek, ale jako szansa. Brakuje jednak uniwersalnej metodyki zarządzania absencją integrującej podejście holistyczne i interdyscyplinarne, łączące różne sfery i perspektywy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, ukierunkowanego na ograniczenie absencji chorobowej i poprawę wyników przedsiębiorstwa. Przyjęto tezę, że polityka i działania operacyjne podejmowane w ramach zarządzania absencjami prowadzą do tworzenia wspólnej wartości dla przedsiębiorstwa i pracowników. Przedstawiona koncepcja systemu zarządzania absencją chorobową obejmuje pięć elementów: cele i podmioty zarządzania, diagnozowanie przyczyn i skutków absencji, działania profilaktyczne, pomiar efektywności działań oraz analizę i ocenę wpływu tych działań na wyniki firmy, a także weryfikację metod procesu zarządzania absencjami. Do realizacji tak nakreślonego celu wykorzystano metody badawcze: analizę wyników badań poprzedników oraz rezultaty własnych badań empirycznych nad warunkami humanizacji pracy i czynnikami motywacji pracy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.5973
PDF (English)

Bibliografia

Bartkowski, J. (2004). Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS. In: E. Giermanowska, M. Racław-Markowska (ed.). Absencja chorobowa w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8388594893.
Zobacz w Google Scholar

Beesley, C. (2013). 7 Tips for Controlling and Preventing Employee Absenteeism [online, accessed: 2013-04-11]. Retrieved from: http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/small-business-matters/7-tips-controlling-and-preventing-employee-ab.
Zobacz w Google Scholar

Bisbe, J., Malagueño, R. (2009). The choice of interactive control systems under different innovation management mode. European Accounting Review, 18 (2), 371–405.
Zobacz w Google Scholar

Cascio, W., Boudreau, J. (2011). Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326411793.
Zobacz w Google Scholar

Chappell, T. (1993). The soul of a business. Managing for profit and the common good. New York: Bantam. ISBN 0553094238.
Zobacz w Google Scholar

Chenhall, R. (2008). Accounting for the horizontal organization. A review essay. Accounting, Organizations and Society, 33 (4–5), 517–550.
Zobacz w Google Scholar

Chenhall, R., Langfield-Smith, K. (1998). Adoption and benefits of management accounting practices. An Australian study. Management Accounting Research, 9 (1), 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. F. (1984). Converting social problems into business opportunities: The new meaning of Corporate Social Responsibility. California Management Review, 26 (2), 53–63.
Zobacz w Google Scholar

EU-OSHA. (2010). European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)—Managing safety and health at work [online, accessed: 2012-02-22]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.
Zobacz w Google Scholar

Grant, A. M., Christianson, M. K., Price, R. H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21 (3), 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Lopez-Valeiras, E., Gomez-Conde, J., Naranjo-Gil, D. (2015). Sustainable innovation. Management accounting and control systems, and international performance [online, accessed: 2015-03-23]. Sustainability, 7, 3479–3492. DOI 10.3390/su7033479. Retrieved from: www.mdpi.com/journal/sustainability.
Zobacz w Google Scholar

Maletič, M., Maletič, D., Dahlgaard, J. J., Dahlgaard-Park, S. M., Gomišček, B. (2014). Sustainability exploration and sustainability exploitation. From a literature review towards a conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 79, 182–194.
Zobacz w Google Scholar

MERCER. (2016). Pan-European employer health benefits issues [online, accessed: 2016-10-05]. Human Resource Consulting Survey Report. Retrieved from: http://www.mercer.com/survey/pan-european-health-benefits-survey-results-2016.
Zobacz w Google Scholar

Pęciłło-Pacek, M. (ed.). (2013). Opracowanie kalkulatora wytycznych do oszacowania kosztów i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej związanej z pracą oraz materiałów szkoleniowych. Warszawa: CIOP–PIB.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M. E., Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89 (1–2), 48–59.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński, M., Słowik, J. (2016). Zdrowe przyśpieszenie. Harvard Business Review Polska. Special Issue.
Zobacz w Google Scholar

Striker, M. (2013). Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 143–151.
Zobacz w Google Scholar

Striker, M. (2015). Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35 (1), 109–123.
Zobacz w Google Scholar

Thomas, M., Miles, G., Fisk P. (2009). Kompetentny CEO: Metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla. Transl. by M. Nalazek. Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788376015620.
Zobacz w Google Scholar

Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge. ISBN 9780415459662.
Zobacz w Google Scholar

Werner G. W. (2000). Praktyczny poradnik konserwacji maszyn i urządzeń. Team translation. Warszawa: Alfa Weka—Wydawnictwo Informacji Zawodowej. ISBN 8387287253.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne