Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta
Okładka tom 28
PDF (English)

Słowa kluczowe

motywacja turystyczna
koncepcja trychotomii
zarządzanie wartością dla klienta

Jak cytować

KoziołL., & KoziołM. (2015). Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 28(4), 113-123. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.113123

Abstrakt

Celem artykułu w wymiarze poznawczym jest przedstawienie ogólnego ujęcia teorii motywacji turystycznej i teorii czynników motywujących do podróżowania w postaci koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej. Głównym celem opracowania w aspekcie metodologicznym jest wskazanie kierunków i sposobu wykorzystania tej koncepcji w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta w regionalnej gospodarce turystycznej – Customer Value Analysis (CVA), jak również w analizie sieci społecznych – Social Network Analysis (SNA). Dzięki wykorzystaniu koncepcji trychotomii czynników motywacji kreowanie popytu turystycznego i kształtowanie produktu turystycznego (podaży) opisano precyzyjnie. Następnie zaprezentowano odpowiednio dobrane wyniki badań empirycznych, które pozwoliły na zobrazowanie wspomnianych relacji. Rozwinięcie metody CVA przez uzupełnienie jej o koncepcję trychotomii czynników motywacji utworzyło nowy model narzędzi, za pomocą którego zidentyfikowano i uporządkowano główne czynniki: motywatory, które wywołują chęć, skłonność do podjęcia aktywności turystycznej; czynniki higieny, których brak wywołuje niechęć do uczestnictwa w turystyce; oraz demotywatory – powodujące negatywne nastawienie do aktywności turystycznej w regionie turystycznym (destynacji). Przyjęto, że rezultaty tych badań stanowią istotną przesłankę określenia struktury sieci współpracy, zorganizowanej dla celów kształtowania i projektowania produktu turystycznego destynacji. Zidentyfikowane kategorie czynników motywacji turystycznej, wartości i zachowania stanowią – obok więzi operacyjnych – podstawę budowy regionalnej, turystycznej platformy dialogu i współpracy. Zaadaptowanie na grunt badań branży turystycznej opisanego podejścia integrującego narzędzia CVA, SNA oraz koncepcji trychotomii czynników motywacji może przyczynić się do utworzenia partnerstwa organizacyjnego przynoszącego korzyści dla firm działających na rynku turystycznym, a jednocześnie prowadzić będzie do podniesienia pozycji konkurencyjnej destynacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.113123
PDF (English)

Bibliografia

Ahlström-Södeling, R. (2003). SME strategic business network seen as learning organization. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4), 444‒454.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Transl. by A. Unterschuetz et al. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 8385441867.
Zobacz w Google Scholar

Borodako, K. (2012). Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa. In: T. Żabińska (ed.). Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji (pp. 60‒71). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 9788378750475.
Zobacz w Google Scholar

Crompton, J. L. (1979). Why people go on pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6 (4), 415‒416.
Zobacz w Google Scholar

Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 65(5), 109‒120.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiewicz, A. (2000). Metody statystyczne zarządzania jakością [online, accessed: 2015-07-10]. Stat Soft Polska. Retreived from: http://www.statsoft.pl.
Zobacz w Google Scholar

Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Ossolineum. ISBN 8304009684.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Pyrek, R. (2014). The concept of classification of tourist product: Some observations and a research agenda. In: V. Katsoni (ed.). Cultural tourism in a digital era (pp. 57–66). Athens: Springer International Publishing. ISBN 9783319158594.
Zobacz w Google Scholar

MOT. (2014). Ruch turystyczny w Krakowie. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna. ISSN 22992863 (print); ISSN 22992871 (online).
Zobacz w Google Scholar

Nooy de W., Mirvar, A., Batagelj, V. (2005). Exploratory social network analysis with Pajek. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521174800.
Zobacz w Google Scholar

Powell, R., Kokkranikal, J. (2015). Motivations and experiences of museum visitors: The case of the Imperial War Museum, United Kingdom. In: V. Katsoni (ed.). Cultural tourism in a digital era (pp. 169–181). Athens: Springer International Publishing. ISBN 9783319158594.
Zobacz w Google Scholar

Reykowski, J. (1975). Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM. ISBN 8373186409.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski, R., Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501085.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne